Kuidas toimida torustiku avarii puhul?

Avarii puhul, mille lekkekoht asub enne veearvestit, palume koheselt helistada ööpäevaringsel avariitelefonil 62 62 400.
Meie avariibrigaad täpsustab, kellele toru kuulub ning olenevalt lekke asukohast teavitab klienti edasisest tegutsemisest. Vee-ettevõtja ja kliendi vastutuse jaotuse torustiku korrasoleku eest määratleb liitumispunkt, mis fikseeritakse teenuslepingu lisana allkirjastatud piiritlusaktis.

AS Tallinna Vesi hooldusel oleva torustiku avarii likvideerib avariibrigaad võimalikult kiiresti kuid mitte hiljem kui 12 tunni jooksul.

Majasisese torustiku avarii likvideerib klient. Kui vee sulgemine majasiseselt on võimatu, sulgeme kinnistu peakraani kuni avarii saab likvideeritud.