Kuidas on jaotatud torustiku hooldamine Tallinna Vee ja kliendi vahel?

Vee-ettevõtja ja kliendi vastutuse jaotuse torustiku korrasoleku eest määratleb liitumispunkt, mis fikseeritakse teenuslepingu lisana allkirjastatud piiritlusaktis.