Kuidas kontrollitakse vee kvaliteeti?

Joogivee kvaliteedil on oluline mõju elanike tervisele ja heaolule. Juba aastaid on pealinna joogivee kvaliteet võrreldav kraanivee kvaliteediga mistahes Lääne-Euroopa riigis, mistõttu julgustame jätkuvalt inimesi kraanivett jooma.

Joogivee kvaliteedile kehtivad ranged seadusest tulenevad nõuded ning veekvaliteedi kontroll toimub vastavalt joogivee kontrollikavadele, mille kinnitab Terviseamet. Tallinna Vesi võtab regulaarselt proove veepuhastusprotsessi erinevatest etappidest ja enne vee suunamist võrku. Samuti võetakse regulaarselt proove tarbijate kraanidest üle linna – kokku on ametlikke proovivõtukohti 120, igast punktist võetakse regulaarselt veeproove kaks korda kuus.

Eelnenud aastate joogivee kvaaliteedi detailsed ülevaated leiab siit.