Konkurentsiamet kooskõlastas Tallinna Vee taotluse veeteenuse hinna korrigeerimiseks

Konkurentsiamet rahuldas AS Tallinna Vee taotluse veeteenuse hinna tõstmiseks keskmiselt 26 senti kuupmeetri kohta. Uus hind hakkab Tallinna ja Saue teeninduspiirkonna klientidele ning lähivaldade vee-ettevõtetele kehtima alates 1. oktoobrist.

Tallinna Vesi esitas Konkurentsiametile taotluse veeteenuse hinna korrigeerimiseks 15. augustil ning Konkurentsiamet kooskõlastas selle 19. augustil. Taotluse alusel tõstab ettevõte veeteenuse hinda oma teeninduspiirkonnas alates 1. oktoobrist 2022.

Veeteenuse hind sisaldab vee- ja kanalisatsiooniteenuse tasu. Vastavalt kinnitatud taotlusele tõuseb veeteenuse hind Tallinna ja Saue teeninduspiirkonnas keskmiselt 14 protsenti. Alates oktoobri algusest maksab ühe kuupmeetri vee- ja kanalisatsiooniteenus eraklientidele 1,87 eurot koos käibemaksuga ning äriklientide 3,57 eurot, millele lisandub käibemaks. Lähivaldades asuvate vee-ettevõtete hulgihind tõuseb 1,30 euroni, millele lisandub käibemaks.

Tallinna Vee juhatuse esimehe Aleksandr Timofejevi sõnul on alates ettevõttes praegu kehtiva veeteenuse hinna rakendamisest tõusnud elektrienergia hind ligikaudu 3,5 korda.
„Olukorras, kus inflatsioon on 23% ja kõrge elektrihind mõjutab kõiki sektoreid, ei kata praegu kehtiv veeteenuse hind enam põhjendatud kulusid. Elektri osakaal moodustab meie tootmiskuludest ligikaudu 25 protsenti ning et tagada kvaliteetne ja järjepidev teenus, tuleb meil kulude katmiseks veeteenuse hinda tõsta.” Hinnamuudatus toob Tallinna Veele 2022. aastal ligikaudu 1,4 miljonit eurot ning aasta baasil ligikaudu 5,6 miljonit eurot täiendavat müügitulu.

Tallinna Vesi teavitab kliente uuest veeteenuse hinnast enne jõustumist vastavalt ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniseaduse nõuetele.

Kuna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus näeb ette era- ja äriklientide veeteenuse hindade järk-järgulist ühtlustamist, on erakliendi jaoks hinnatõus protsentuaalselt suurem. Veeteenuse hinna korrigeerimisel võetakse lisaks elektrihinnale ja hinna ühtlustamise nõudele arvesse ka 2022. aastast jõustunud järelevalve tasu komponendi lisamist ehk ühe osa veeteenuse hinnast moodustab Konkurentsiameti järelevalvetasu.

Tallinna Vesi investeerib järjekindlalt säästlikesse tehnoloogiatesse, mis muuhulgas aitab leevendada elektri järsku hinnatõusu. „Viimasel kolmel aastal oleme teinud investeeringuid ligikaudu 60 miljoni euro ulatuses. Eesmärk on teha lähiaastatel veelgi mitmeid suuri investeeringuid energiakulude ja keskkonnamõjude vähendamiseks,“ ütles Timofejev. Näiteks on ettevõttel plaanis hakata reoveepuhastusjaamas ise tootma biogaasist elektrit. Praegu kasutatakse biogaasi hoonete kütmiseks ja reoveepuhastusprotsessi soojendamiseks. Timofejevi sõnul on suuremates tarbimispunktides võetud elektri kulu säästmiseks kasutusele reaktiivenergia kompensaatorid. „Hiljuti võtsime kasutusele ka automatiseeritud tehnoloogia, et ajastada elektritarbimine madalama börsihinnaga aegadele.“

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõtja, mis teenindab enam kui 23 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.

Aleksandr Timofejev
AS Tallinna Vesi juhatuse esimees
Tel: +372 626 2200
E-post: aleksandr.timofejev@tvesi.ee