KKK

Probleemid haldusfirmaga

Millistel tingimustel saab sõlmida otselepingu AS-iga Tallinna Vesi?

AS Tallinna Vesi sõlmib otselepingu korteriühistu või korteriomanike volitatud esindajaga. See tähendab, et kui Teie kinnistul ei ole ei korteriühistut ega korteriühisust, tuleb see otselepingu sõlmimiseks kõigepealt moodustada. Kui Teid teenindab haldusfirma ning Teil puudub teenusleping AS-iga Tallinna Vesi, siis palume otselepingu sõlmimiseks esitada avaldus tvesi@tvesi.ee. Alustamearveldamist 0-saldoga tingimusel, et Teie kinnistul puudub võlgnevus kinnistut teenindava haldusfirma ees.