Kinnistusiseste torustike ehitus

Kinnistusiseste torustike ehitamisega saate alustada samaaegselt liitumispunktide ehitamisega. Torustike ehitustöid pakub ka meie tütarfirma OÜ Watercom.

Pärast kinnistusiseste torustike valmimist palume Teil meiega ühendust võtta, et kokku leppida aeg objekti kontrollimiseks.


NB! Teenuste kasutamine meid teavitamata võib kaasa tuua õigusaktides ette nähtud kahju hüvitamise nõude.