Kellega sõlmitakse leping kaasomandi korral?

Kaasomandi korral sõlmitakse teenusleping kaasomanike enamuse otsuse alusel nende volitatud esindajaga.