Kaitse oma vara üleujutuste eest

 

Suur sademehulk lühikese aja jooksul võib põhjustada üleujutusi, kuna linna sademeveesüsteemid ei suuda korraga kogu vett vastu võtta.

Miks üleujutused tekivad?

Ligi 30%-l Tallinna pindalast kogutakse ja juhitakse sademeveed ühisvoolsesse kanalisatsiooni. See tähendab, et sademe- ning reovesi juhitakse reoveepuhastusse läbi ühise torustiku. Pikemas perspektiivis aitaks üleujutuste kordumise võimalust vähendada lahkvoolse kanalisatsioonisüsteemi täiendamine. Selle tulemusena juhitaks sademevesi eraldiseisvalt otse keskkonda. Sellise süsteemi puhul väheneks reoveepuhastusse juhitav reo- ning sademevee hulk ning koormus süsteemile väheneks märkimisväärselt. Süsteemi laiendamine on määratud Tallinna linna arengukavas.

Mida teeb Tallinna Vesi üleujutuse korral?

Koostöös Tallinna linna, Päästeameti ja EMHI-ga jälgime sademete hulka ning valingvihmade korral tegutseme operatiivselt, et tagada elanike ohutus ning olukorra kiire lahendamine.

Kuidas kaitsta ennast ning oma vara üleujutuste eest?

  • Soovitame veekahjustustustele tundliku vara viia allpool maa tasapinda asuvatest ruumidest ning vajadusel ka esimestelt korrustelt kõrgemale võimalikust veepiirist.
  • Välitmaks vee tagasivoolu kanalisatsioonist soovitame sulgeda hoonest väljuvad kanalisatsioonitorustikud.
  • Palume võimalusel vältida üleujutatud piirkondadest läbi sõitmist
  • Üleujutuse korral võivad paigast nihkuda kaevuluugid, mistõttu võib liiklemine nii jalgsi kui autoga olla ohtlik.