Kaeveloa taotlemine

 

Palume kaeveloa taotlejal esitada järelevalve teostamiseks alljärgnevad dokumendid:

  1. Kaeveloa avalduse ärakirja,kus on kooskõlastused kõigi vajalike instantsidega v.a Tallinna Kommunaalamet
  2. Liikluskorralduse skeemi
  3. Töö-terviseohutuse ja töökorralduse plaani
  4. Tööde graafiku
  5. Garantiikirja koopia firmalt ,kes teostab teehoiutööd
  6. Katete taastamise värvilise joonise
  7. AS Tallinna Vesi lepingu esilehe (liitumispunktide korral)
  8. Ehitusobjekti ülevaatuse akt.

Kaevelubade lõpetamisel palume esitada:

  1. Teehoiutööde täitedokumentatsioon,(koostatud vastavalt Teehoiutööde dokumenteerimise nõuetele)mille kooseisus on teekatte geodeetiline teostusjoonis paberkandjal ja  CD – kolmes eksemplaris
  2. Garantiikiri vaegtööde lõpetamise kohta nende olemasolul

 


Kaevelubade dokumentide saab kooskõlastada Ädala 10, teisipäeviti kell 10.00 – 16.00.