Joogivee kvaliteet tipptasemel, kuid intensiivne ehitustöö tõi kaasa kliendipäringuid

 

Kolmandat kvartalit iseloomustab jätkuvalt hea joogivee kvaliteet, vähenenud ummistuste arv ning madal lekete tase, kuid suurem kliendikontaktide arv.

9 kuu jooksul võtsime tarbija kraanidest kokku 2 215 veeproovi ja neist 99,64% vastasid kõikidele kvaliteedinõuetele. Vaid kaheksa veeproovi osas leiti mittevastavusi. Ka Maardu teeninduspiirkonnas vastas veekvaliteet 100-protsendiliselt kvaliteedinõuetele.
Hoolimata perioodilisest kõikumisest veelekete tasemest, mida mõjutab muuhulgas ka ilmastik, püsib veekadude hulk Tallinnas stabiilselt madal. Võrreldes kümne aasta taguse ajaga hoitakse igapäevaselt kokku pea 13 tuhat kuupmeetri puhastatud joogivett. Selle tulemuseni oleme jõudnud tänu pidevale veevõrgu uuendamisele.
Meie tähelepanu on jätkuvalt suunatud võimalike üleujutuste ning reostusega seotud riskide vähendamisele. Kolmanda kvartali lõpuks oli läbi pestud 148 km ulatuses kanalisatsioonitorustikku. Selle ennetava tegevuse tulemusel on ummistuste arv võrreldes 2012. aasta sama perioodiga 7% võrra vähenenud.

Kolmandas kvartalis toimus Nõmme ja Kesklinna piirkonnas aktiivne ehitustegevus ja see avaldas mõju ka meie tegevusele. Seetõttu kasvas kolmandas kvartalis kliendikontaktide arv nii vee kvaliteedi kui surve osas. Samuti oli ehitustöödest mõjutatud ka ootamatute veekatkestuste arv ning sellest tulenevalt kõrge lubaduste mittetäitmise arv. Siiski suutsime kliente planeerimata veekatkestustest ette teavitada 97,9% juhtudest.

Tunnustusena mõtteviisi eest, mida igapäevaselt oma tegevuses rakendame, esitati meid kolmanda kvartali lõpus Tallinna Ettevõtlusauhindade jagamisel vastutustundliku ettevõtte nominendiks.


Kolmanda kvartali tootmistulemustega saab tutvuda siin.