Investeerime veeteenusesse kolm korda rohkem kui ettevõte teenis

Avaldame Tallinna Vee finantsdirektori Taavi Grööni kommentaari Eesti Omanike Keskliidu 12. veebruaril ilmunud pressiteatele:

Veeteenuste pakkumine on väga tugevalt reguleeritud valdkond, kus on selged piirid seatud vee-ettevõtte tulukusele. Reguleeritud hind kehtib kõigile selles valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele ühtemoodi, sõltumata omandivormist ja börsi nimekirjas olemisest. Iga hinnamuudatus selles valdkonnas läbib Konkurentsiameti põhjaliku menetluse.

Seisame oma ettevõttes tugevalt selle eest, et saaksime järjepidevalt teha möödapääsmatuid investeeringuid veeteenuse kui elutähtsa teenuse heal tasemel pakkumiseks – seda nii täna, homme, kui ka aastate pärast. See on oluline, et tagada kõigile tarbijatele puhas joogivesi ning käidelda reovett moel, mis tagab meie keskkonna säilimise võimalikult puhtana. Investeeringute eelduseks on ettevõtte kasumi teenimise võime, muidu puudub võimalus investeeringuteks.

2023. aastal investeeris Tallinna Vesi ligi 35 miljonit eurot, samal perioodil oli ettevõtte puhaskasum 12,8 miljonit eurot – investeeringud ületavad kasumi pea kolm korda. Tänavuseks on investeeringute plaan 62 miljonit eurot. Ettevõtte majanduslik jätkusuutlikkus on vajalik investeeringute tegemiseks.  Tehtud ja plaanis olevad investeeringud tagavad Läänemere puhtuse, teenuse toimepidevuse ja linnaruumi arengu ning peavad silmas, et veeteenuse hind oleks taskukohane.

Tallinna Vee teeninduspiirkonnas on hind erakliendile üks Eesti soodsaimaid. Eesti keskmine leibkonna kulu veeteenustele moodustab leibkonna netosissetulekust ca 1 protsendi, kuid Tallinnas on see 0,5 protsendi juures.

Börsil noteeritud olemine tähendab ettevõtte jaoks lisaks tegevusvaldkonnast tulenevatele regulatsioonidele täiendavat avatust ja järjepidevat andmete avaldamist, mida näevad ette börsi reeglid.