Hariv veemäng lastele!


Valminud on keskkonnateemaline elektrooniline veemäng „Rändur Tilk“, mis peamiselt mõeldud kasutamiseks lisamaterjalina loodusõpetuse tunnis. Mäng valmis AS Tallinna Vesi eestvedamisel ja selle väljatöötamisse oli kaasatud Audentese Erakooli õpetaja Jaana Leemet.

Mäng on sobilik lastele vanuses 6-11 aastat, kuid õpetaja juhendamisel on see jõukohane ka lasteaia vanematele rühmadele. Mängu jagatakse koolidele üle Eesti tasuta.

„Soovime mänguga tõsta laste keskkonnateadlikkust ja panustada Eesti keskkonnahariduse edendamisse”, ütles AS Tallinna Vesi juhatuse esimees Roch Chéroux. „Mäng on abiks nii lapsevanemale kui õpetajale, muutmaks kõike veega seotut lapse jaoks elulisemaks, näitlikumaks ja mängulisemaks,” lisas Chéroux.

Veemängu testinud MTÜ Ökokratt juhi Priit Adleri sõnul on tegemist hea näitega ettevõtte soovist panustada oma ekspertiisi laiema ühiskondliku teadlikkuse hüvanguks. „Ootame oma lastelt tulevikus teadlikumat suhtumist meid ümbritsevasse looduskeskkonda. Kindlasti aitab selliste looduse ringkäiku illustreerivate moodsate ja atraktiivsete õppevahendite kasutamine sellele kaasa,” rõhutas Adler.

Mängu väljatöötamisse kaasatud õpetaja Jaana Leemet Audentese Erakoolist hindab mängu väärtust õppematerjalina kooli loodusõpetuse tunnis väga kõrgeks. „Oskuslikult lähenedes aitab selline õppevahend tihedat õppekava õpilastele oluliselt näitlikustada, samuti tutvustab erinevaid viise uusi asju õppida,” rääkis Leemet mängu positiivsest vastuvõtust.

Mängus jutustab veetilgapoiss Rändur Tilk, kuidas vesi looduses ringleb, linlasteni jõuab, mil moel kasutatud vesi uuesti puhtaks saab ja tagasi loodusesse juhitakse. Samuti jagatakse näpunäiteid, kuidas säästa vett ja käituda keskkonnasõbralikult. Materjal sisaldab mitmeid teste ja lahendamist vajavaid ülesandeid, samuti rohkelt lugemisvara ja huvitavaid fakte nii vee, veeringluse kui looduskeskkonna hoidmise teemal.

Aasta lõpus plaanitakse mäng üles riputada AS Tallinna Vesi koduleheküljele, kõigile soovijatele tutvumiseks ja mängimiseks.

Mängu valmimisele aitasid kaasa Hasartmängumaksu Nõukogu, MTÜ Talent ning Haridusministeerium, kes soovitab mängu loodusõpetuse lisamaterjalina põhikooli I ja II kooliastmele.

Lisainfo:

Reigo Marosov
Kommunikatsioonijuht
AS Tallinna Vesi
6262 209
5690 5373
reigo.marosov@tvesi.ee
www.tallinnavesi.ee