Esseekonkurss

 essee

Oleme suurim vee-ettevõte Eestis, mistõttu soovime noori harides kujundada kogukonnas keskkonnateadlikku mõtteviisi, toetades veega seotud algatusi. Selle raames kutsusime ellu põneva konkurssi!

Reoveepuhastusprotsessis toimub fosforiärastus keemilise sadestamise teel. Pakume tudengitele võimaluse oma lõputöös uurida, kas  Paljassaare reoveepuhastusjaamas oleks võimalik kasutada A2O bioloogilist fosforiärastust. Tegemist on ühe võimaliku modifikatsiooniga fosfori bioloogiliseks ärastamiseks, mis vähendaks koagulandi kulu ning leevendaks ülekoormatud settekäitlusprotsessi.

Et aidata tudengitel sõnastada lõputöö põhiteesi, ootame neilt esmalt esseesid  teemal „fosfori roll läänemere reostuses”. Esseekonkursi võitjaid abistame teemakohase lõputöö kaasjuhendamise-, erialapraktika- ning vajadusel ka empiiriliste uuringute teostamisega Paljassaare reoveepuhastusjaamas.

Esseesid ootame oktoobri lõpuks aadressile tvesi@tvesi.ee või aadressil Ädala tn 10, 10614 Tallinn.

 

 
 


Lisainfo ja reeglid:
– Konkursil võivad osaleda kõik keskkonnatehnoloogia-alase bakalaureuseõppe tudengid.
– Konkurss koosneb kahest osast: I etapp on essee, II etapp bakalaureuse lõputöö.
– Esseekonkursi lõpptähtaeg on 31.oktoober 2013 ja võitjad kuulutatakse välja 30. novembril 2013.a AS-i Tallinna Vesi kodulehel ja autoritega võetakse ise ühendust.
– Esseekonkursi võitjad saavad edasi II etappi, milleks on bakalaureuse lõputöö kirjutamine.
– Parim(ad) essee autor(id) saavad tunnustatud 100€ preemiaga.
– AS Tallinna Vesi võimaldab esseekonkursi võitjatele teemakohase lõputöö kaasjuhendamist, erialapraktikat ning vajadusel empiiriliste uuringute teostamist Paljassaare Reoveepuhastusjaamas.
– Auhinnale kandideerimine eelduseks on lõputöö edukas kaitsmine õppeasutuses 2014. aasta kevadel.
– Kõrgema hinde peale kaitstud bakalaureuse lõputööd ootab rahaline auhinnafond, milleks on 900€ kätte.
– Auhinnaraha kantakse üle tööautori arveldusarve numbrile peale edukat kaitsmist hiljemalt 30.juuniks 2014.

 

Soovime kõikidele keskkonnatehnoloogia-alase bakalaureuseõppe tudengitele usinat kirjutamist!