Ehitusloa taotlemine

Projekt tuleb kooskõlastada ka teiste kommunikatsioonide valdajatega ja muude huvitatud isikutega. Seejärel tuleb taotleda ehitusluba Tallinna Linnaplaneerimise ametilt.

Vee- ja / või kanalisatsioonitorustike ehitusloaga projekt tuleb esitada AS-le Tallinna Vesi.