BÖRSITEADE | Tallinna Vesi täiendas oma sündikaatlaenu jätkusuutlikkuse kriteeriumitega

AS Tallinna Vesi täiendas oma sündikaatlaenu lepingut jätkusuutlikkuse kriteeriumitega, mis toetavad ettevõtte strateegiliste eesmärkide täitmist. Laenu jätkusuutlikkuse koordinaatorina tegutses SEB Eesti. 

Tallinna Vee sündikaatlaenuleping sisaldab kestlikkusega seotud kriteeriume koos iga-aastaste eesmärkidega, mis on suunatud ettevõtte keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisküsimuste (ESG) täitmisele. Pärast muudatust on ligi 82% Tallinna Vee kogulaenust seotud roheliste või kestlikkusega seotud instrumentidega, mis rõhutab ettevõtte kestlikkusstrateegia tugevust ja loob kindla aluse tulevastele projektidele.

„Kliimaolukord ja selle mõju veesüsteemile rõhutab vajadust täiendavate meetmete järele veesektoris,“ ütles Tallinna Vee finantsjuht Taavi Gröön. „Kestlikkusega seotud täiendus 2023. aastal sõlmitud lepingule toetab hästi Tallinna Vee strateegiat olla osa looduslikust veeringest – pakkuda klientidele puhast joogivett, mida tarbides saavad kliendid olla kindlad vee naasmises loodusesse võimalikult puhtal kujul,“ kirjeldas Gröön.

AS-iga SEB Pank, Swedbank AS-iga ja OP Corporate Bank plc Eesti haruga 2023. aasta mais sõlmitud sündikaatlaen toetab Tallinna Vee investeeringuid veevõrku ja veepuhastusjaama, samuti reoveekogumisse ja reoveepuhastusjaama. Investeeringud on olulised veetarbimise keskkonnamõju vähendamiseks, oluliste teenuste toimepidevuse tagamiseks ja kestliku linnaarengu edendamiseks.

Laenu intressimarginaal sõltub Tallinna Vee konkreetsete jätkusuutlikkuse eesmärkide täitmisest, mis on seotud taastuvelektri tootmise, elektritarbimise vähendamise ja veekadude minimeerimisega.
Kestlikkuse eesmärkide lisamine ei too laenulepingutes kaasa olulisi finantsmõjusid. Sündikaatlaenu summa on 91 miljonit eurot, millest on välja võetud 37,5 miljonit eurot 2023. aastal.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 24 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.

Börsiteate leiab ka siit.