AS Tallinna Vesi võttis 2014. aasta kokku väga heade tootmistulemustega

AS Tallinna Vesi tegi kokkuvõtte 2014. aasta tootmistulemustest. Tegevusnäitajad peegeldavad juba aastaid väga kõrget kvaliteeditaset, näidates samas stabiilset paranemist. 2014. aastat iseloomustab muuhulgas aegade kõrgeim vee kvaliteedi tase ehk 99,80 protsenti kõikidest veeproovidest vastas nõuetele.

2014. aastal võeti tarbijate juurest kokku 2 496 veeproovi, millest kõikidele kvaliteedinõuetele vastasid rekordilised 99,80 protsenti. Vaid 6 proovi puhul pea 2 500-st veeproovist, ei vastanud kvaliteet nõuetele kõrgema rauasisalduse tõttu. Koheselt teostati tänavate veetorustikele hooldus, mille tulemusel järgselt vastasid kordusproovid kõigile veekvaliteedile kehtivatele nõuetele.

Usaldust kraanivee kvaliteedi vastu kinnitab ka värske EMORi uuring. Tootmisdirektor Aleksandr Timofejev selgitas, et kuigi kraanivee kvaliteet pealinnas on väga hea juba aastaid, on usaldus kraanivee vastu märgatavalt kasvanud just viimasel paaril aastal. “Kui 2011. aastal jõid kraanivett vähem kui pooled tallinlased ehk 48%, siis 2014. aasta uuringu kohaselt on kraanivee joojate arv kahekordistunud, jõudes 81%-ni.” ütles Timofejev. See näitab tootmisdirektori kinnitusel, kui oluline on suunata tähelepanu elanike teadlikkuse tõstmisele joogivee kvaliteedist.

Aastast aastasse on vähenenud lekete tase. Piltlikult öeldes tähendab lekete taseme järjepidev vähenemine, et näiteks võrreldes kümne aasta taguse ajaga hoitakse igapäevaselt kokku pea 13 000 m3 puhastatud joogivett. Võrreldes 2013. aastaga hoiti 2014. aastal kokku 200 000 m3 vett. Sama palju tarbitakse Tallinnas vett kolme ööpäevaga. 2014. aastal oli veekadu jaotusvõrgus 16,14% juures, samal ajal kui 2013. aastal oli sama näitaja 16,98%.

AS Tallinna Vesi klienditeeninduse juht Sirje Spiegelberg tõi välja, et positiivsed muutused on toimunud ka kliendisuhete valdkonnas. “Aasta-aastalt väheneb klientide vajadus meiega kontakteeruda ning meie tegevuse suhtes rahulolematust väljendada. 2014. aastal vähenes nii kliendikontaktide kui kaebuste arv. Üle kolmandiku võrra on vähenenud klientide pöördumised nii veekvaliteedi, -katkestuste, kui -survega seotud teemadel. Kui 2013. aastal oli klientidel põhjust rahulolematuseks 118 juhul, siis 2014. aastal on kaebuste arv vaid 76. “See on peamiselt seotud ennetava töö tulemusel paranenud teenuse kindlusega,” lisas Spiegelberg.

Positiivsed tootmistulemused peegelduvad ka EMORi uuringu klientide üldises rahulolunäitajas. “Võrreldes Euroopa keskmisega on rahulolu meie tegevusega oluliselt kõrgem, kuuludes juba aastaid Euroopa tootmissektori esimese 10% hulka,” lisas Spiegelberg.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis pakub vee- ja kanalisatsiooniteenuseid pea kolmandikule Eesti elanikest Tallinnas ja selle lähiümbruses. Ettevõtte vee- ja kanalisatsioonivõrgustiku peamised lülid on Ülemiste veepuhastusjaam ning Paljassaare reoveepuhastusjaam.

Viite 2014. aasta tootmistulemuste börsile avalikustatud aruandest leiab siit.