AS Tallinna Vesi tootmistulemused olid möödunud aastal läbi aegade parimad

AS Tallinna Vesi tegi kokkuvõtte 2015. aasta tootmistulemustest, mis näitavad jätkuvalt väga kõrget kvaliteeditaset kogu teenust läbivalt. Seda kinnitab ka erakordselt kõrge kliendirahulolu, mis EMOR uuringu kohaselt kuulub 94 indeksipunktiga Euroopa tootmissektori top 10% hulka (keskmine 86 punkti). Aastat kroonib aga läbi aegade kõrgeim veekvaliteedi vastavus (99,86 %) ning rekordmadal veelekete tase (14,68%).

AS Tallinna Vesi tootmisdirektor Aleksandr Timofejevi sõnul kehtivad joogivee kvaliteedile ranged seadusest tulenevad nõuded ning vee kvaliteedi kontroll toimub vastavalt joogivee kontrollikavadele, mille kinnitab Terviseamet. „Veekvaliteeti iseloomustabki selle vastavus seadusest tulenevatele nõuetele,” selgitas Timofejev. 2015. aastal võeti Tallinna ja Saue tarbijatelt ühtekokku 2945 veeproovi ning teostati 24 500 analüüsi. Möödunud aastal vastasid võetud veeproovidest kõigile nõuetele rekordilised 99,86%, mis tähendab, et vaid neli proovi ületasid seatud piirväärtusi. Mittevastavuste korral teostatakse Timofejevi sõnul koheselt hooldus tänava veetorustikule ning võetakse kordusproov. 2015. aasta nelja mittevastavuse kordusproovid vastasid kõigile veekvaliteedinõuetele. Maardu teeninduspiirkonnas tarbijate kraanidest võetud proovid vastasid 100%-liselt kõikidele nõuetele.

Üha kasvavat usaldust kraanivee väga hea kvaliteedi suhtes kinnitavad ka EMORi poolt läbiviidud värske kliendi rahulolu uuringu tulemused. „2015. aastal jõi kraanivett keskmiselt 82% tarbijatest, samas kui 2011. aastal vaid 48%.,” lisas Timofejev.

Veetorustike hoolduse ja rekonstrueerimise tulemusel on oluliselt vähenenud veeavariide arv ning aasta-aastalt ka veelekete tase, mis kirjeldab veekadu jaotusvõrgus. Ka 2014. aastal oli lekete tase väga madalal, 16,14% tasemel, ent 2015. aastal oli see ettevõtte ajaloo madalaimal, 14,68% tasemel. Timofejevi sõnul tähendab see piltlikult, et ainuüksi 2014. aastaga võrreldes hoiti kokku tallinlaste nädalase tarbimise jagu vett ehk ligi 500 000 m3. Võrreldes 2000-ndate aastate algusega, mil veekadu oli ligi 32%, hoitakse täna seega kokku pea 5 000 000 m3 puhastatud joogivett aastas.

Ka Paljasaare reoveepuhastusjaam, kus puhastatakse pea kolmandiku Eesti elanikkonna reovesi, näitas häid tulemusi. Timofejevi sõnul vastas puhastatud heitvesi 2015. aastal 100% kõigile kvaliteedinõuetele. “Üha karmimad keskkonnanõuded esitavad vee-ettevõtetele pidevaid väljakutseid ning ka meie peame oma puhastusprotsessi pidevalt täiendama,” ütles ta. 2015. aastal jõudis lõpule uue koagulandi doseerimissüsteemi ehitus. Koagulant on kemikaal, mida kasutatakse fosfori eemaldamiseks heitveest. Uus doseerimissüsteem parandab oluliselt fosfori eemaldamise tõhusust ning võimaldab koagulandi efektiivsemat kasutamist reoveepuhastusprotsessis.

Kanalisatsioonitorustike hooldamiseks ja ummistuste ennetamiseks pesti möödunud aastal läbi 155 km ulatuses kanalisatsioonitorustikke ja ligi 4 000 sademeveekaevu. 2015. aastal rekonstrueeriti Tallinnas kokku 5,1 km ulatuses kanalisatsioonitorustikku.

Möödunud aastal tunnustati ASi Tallinna Vesi kui Tallinna kõige laste- ja noortesõbralikumat ettevõtet ning pälviti ka Hea Töökeskkond 2015 auhind. Samuti tunnustati AS Tallinna Vesikeskkonnaalast tegevust jätkusuutliku ettevõtluse kuldmärgisega, mida jagavad koostöös Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, KPMG, EBS ning Äripäev.

AS Tallinna Vesi tegeleb Tallinna linna ja selle lähiümbruse ning Maardu linna elanikkonna joogivee varustamisega ning osutab kanalisatsiooniteenuseid. Ettevõtte vee- ja kanalisatsioonivõrgustiku peamised lülid on Ülemiste veepuhastusjaam ning Paljassaare reoveepuhastusjaam.