AS Tallinna Vesi tootmistulemused 2014. aasta esimeses kvartalis

Aasta esimene kvartal oli veekvaliteedi osas taas stabiilselt väga hea nii Tallinnas, Sauel kui Maardus, mistõttu julgustame jätkuvalt inimesi eelistama joogiveena kraanivett. Veeressursside säästlikust kasutamisest annab tunnistust märtsis rekordmadalalae langenud veelekete tase.

Esimeses kvartalis võeti Tallinnas, Sauel ja Maardus tarbija kraanidest kokku pea 800 veeproovi. Kuigi vee kvaliteet on ühtlaselt väga kõrgel tasemel püsinud juba aastaid, vastasid eranditult kõik aasta esimesel kolmel kuul võetud veeproovid 100%-liselt kvaliteedinõuetele.

Peame oluliseks veeressursside võimalikult säästlikku kasutamist, mistõttu häid tulemusi saavutati ka veelekete vähendamise osas. Kui kvartali keskmine lekete tase püsis 17,73% tasemel, siis märtsis oli lekete keskmine tase lausa 9,26%, mis on väga hea tulemus. Tänu ennetavale tegevusele hoitakse võrreldes kümne aasta taguse ajaga igapäevaselt kokku pea 13 000 kuupmeetrit puhastatud joogivett.

Et vähendada võimalike üleujutuste- ning reostusega seotud riske, samuti klientidele põhjustatavaid ebameeldivusi teostatakse ennetavat kanalisatsioonivõrkude läbipesu. Selle tulemusel väheneb aasta-aastalt ka nii kanalisatsioonitorustike ummistuste kui purunemiste arv. Sellest, et inimestel on vähem probleeme ummistunud torudega, annab tunnistust pea poole võrra vähenenud klientide selle teemaliste pöördumiste arv.

AS Tallinna Vesi esimese kvartali tootmistulemusetega saab tutvuda siin.