AS Tallinna Vesi taotleb Konkurentsiametilt veeteenuse hinna korrigeerimist

Elektrienergia märkimisväärse kallinemise tõttu on AS Tallinna Vesi sunnitud taotlema Konkurentsiametilt veeteenuse hinna tõstmist keskmiselt 26 senti kuupmeetri kohta.

Tallinna Vee juhatuse esimehe Aleksandr Timofejevi sõnul on alates ettevõttes praegu kehtiva veeteenuse hinna rakendamisest tõusnud elektrienergia hind ligikaudu 3,5 korda. „Ligi 23-protsendilise inflatsiooni olukorras, kus kõrge elektrihind mõjutab kõiki sektoreid, ei kata kehtiv veeteenuse hind enam kõiki põhjendatud kulusid. Et tagada kvaliteetne ja järjepidev teenus, tuleb meil kulude katmiseks taotleda Konkurentsiametilt veeteenuse hinna tõstmist.“ Timofejevi sõnul kasutab keskmine Eesti leibkond ühes kuus 2,2 kuupmeetrit vett pereliikme kohta, mis tähendab, et veeteenuse hind Tallinna Vee teeninduspiirkonnas tõuseb umbes 1 euro inimese kohta kuus.

Veeteenuse hind sisaldab vee- ja kanalisatsiooniteenuse tasu. Konkurentsiametile esitatud taotluse kinnitamisel tõuseb AS Tallinna Vesi veeteenuse hind keskmiselt 14 protsenti. Taotluse kinnitamisel maksaksid erakliendid ühe kuupmeetri vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest 1,87 eurot koos käibemaksuga ja ärikliendid 3,57 eurot, millele lisandub käibemaks.

“Tallinna Vee eraklientidele kehtiv veeteenuse hind on Eesti vee-ettevõtetest kõige odavam. Ka uue veeteenuse hinna kehtestamisel jääb meie eraklientide veeteenuse hind kõige odavamaks Eestis,“ kinnitas Timofejev.

Elektri osakaal moodustab Tallinna Vee tootmiskuludest ligikaudu 25 protsenti. Kõige enam elektrienergiat kasutab ettevõte reo- ja veepuhastamise protsessides ning pumplates. Palju elektrit tarbivad ka osonaatorid, mis aitavad tagada puhta kraanivee ja vähendada kraanivette lisatava kloori kogust.

Elektrienergia järsu hinnatõusu kompenseerimiseks lõi Konkurentsiamet lühimenetluse vormi, mida on juba kasutanud teised Eesti vee-ettevõtted. Tänavu on uut veeteenuse hinda taotlenud juba 17 Eesti vee-ettevõtet, suurematest linnadest teatasid hinnatõusust näiteks Tartu ja Narva vee-ettevõtted. Lisaks on menetluses veel 11 ettevõtte hinna muutmise taotlused. Veeteenuse kulu moodustab alla 1 protsendi leibkonnaliikme keskmisest sissetulekust.

Tallinna Vesi taotleb veeteenuse hindade tõstmist Tallinna ja Saue teeninduspiirkonnas. Nendes piirkondades on võimalik esitada Konkurentsiametile lühimenetluse taotlus, sest praegune hind on seal kehtinud vähem kui kolm aastat. Lisaks taotleb Tallinna Vesi ka lähivaldades asuvate vee-ettevõtete hulgihinna muutmist.

Kuna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus näeb ette era- ja äriklientide veeteenuse hindade järk-järgulist ühtlustamist, on erakliendi jaoks hinnatõus protsentuaalselt suurem. Veeteenuse hinna korrigeerimisel võetakse lisaks elektrihinnale ja hinna ühtlustamise nõudele arvesse ka 2022. aastast jõustunud järelevalve tasu komponendi lisamist ehk ühe osa veeteenuse hinnast moodustab Konkurentsiameti järelevalvetasu.

Tallinna Vesi investeerib järjekindlalt säästlikesse tehnoloogiatesse, mis muuhulgas aitab leevendada elektri järsku hinnatõusu. „Viimasel kolmel aastal oleme teinud investeeringuid ligikaudu 60 miljoni euro ulatuses. Eesmärk on teha lähiaastatel veelgi mitmeid suuri investeeringuid energiakulude ja keskkonnamõjude vähendamiseks,“ ütles Timofejev. Näiteks on ettevõttel plaanis hakata reoveepuhastusjaamas ise tootma biogaasist elektrit. Praegu kasutatakse biogaasi hoonete kütmiseks ja reoveepuhastusprotsessi soojendamiseks. Timofejevi sõnul on suuremates tarbimispunktides võetud elektri kulu säästmiseks kasutusele  reaktiivenergia kompensaatorid. „Hiljuti võtsime kasutusele ka automatiseeritud tehnoloogia, et ajastada elektritarbimine madalama börsihinnaga aegadele.“

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõtja, mis teenindab enam kui 23 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.

 

Erakliendi veeteenuse hinnavõrdlus kehtiva ja taotletava hinna alusel, €/m3
Põhiasum Erakliendi hind KM’ga
Kohtla-Järve 3,09
Pärnu 2,7
Tartu 2,50
Narva 2,04
Tallinn (kehtiv) 1,52
Tallinn (taotlus) 1,87

 

Lisainfo:

Aleksandr Timofejev

AS Tallinna Vesi juhatuse esimees

Tel: +372 626 2259

E-post: aleksandr.timofejev@tvesi.ee