AS Tallinna Vesi sõlmis lepingu teostamaks ehitustööd Tihase tunnelkollektoril

 

Eile, 29. aprillil 2015. aastal sõlmis AS Tallinna Vesi lepingu Soome ehitusettevõttega Lemminkäinen, teostamaks ehitustööd Tihase tunnelkollektoril.

Tihase tunnelkollektor on osa Tallinna kanalisatsioonisüsteemist, mille kaudu juhitakse Mustamäe ja Kristiine linnaosade heitvesi ja sademevesi Paljassaare reoveepuhastusjaama.

2014. aasta oktoobrikuu teises pooles tuvastas AS Tallinna Vesi süveneva pinnasevajumise Tihase tunnelkollektori kohal. Vajumine peatati ja kollektor stabiliseeriti. Remonttööd on tehniliselt keerukad ning need tuleb teostada viisil, mis ei kahjusta lähedalasuvaid rajatisi ega põhjusta pinnasereostust. Seetõttu on ettevõte kaasanud vajaliku pädevusega spetsialiste ja insenere nii Eestist kui emaettevõttest United Utilities. Usume, et Lemminkäinen omab nimetatud remonttöödeks vajalikku pädevust.

Olenevalt tehtavate tööde tegelikust mahust ja maksumusest on Tihase tunnelkollektoriga seotud investeeringu kogusumma ligikaudu 6-7 miljonit eurot ning vastav summa on lisatud AS Tallinna Vesi 2015. aasta investeeringukavasse.

Tööd on kavas lõpetada hiljemalt 2015. aasta lõpuks.