AS Tallinna Vesi poolaasta müügitulu kasvas 2,4%

 

2015. aasta esimesel poolaastal on Ettevõtte müügitulu võrreldes möödunud aasta sama perioodiga tõusnud 2,4% võrra, 27,31 miljoni euroni. Kasvavas joones on liikunud ka poolaasta ärikasum kasvades 8,7% ehk 1,04 miljoni euro võrra, 12,92 miljoni euroni. Ärikasumi kasvu on peaasjalikult mõjutanud täiendavate saastetasude mõjude puudumine 2015. aastal. 2014. aasta alguses väljastatud vee-erikasutusloas oli varasemaga võrreldes 400-kordselt vähendatud piirmäärasid raskemetallidele puhastatud heitvees. Selle tulemusel tasus ettevõte möödunud aasta esimeses kahes kvartalis täiendavaid saastetasusid. 2014. aasta septembris väljastati uuendatud vee-erikasutusluba, millest eemaldati raskemetallidele kehtivad piirmäärad. Pärast veeloa teistkordset uuendamist täiendavaid saastetasusid makstud ei ole ning see peegeldub ka 2015. aasta esimese poolaasta majandustulemustes.

2015. aasta esimese poolaasta tootmistulemused annavad kinnitust stabiilselt kõrgest teenuse kvaliteedist. See annab tarbijatele kindlustunde, et neile on tagatud väga kvaliteetne joogivesi, püsiv veeühendus ning reovee ärajuhtimise teenus.

Seoses käimasoleva tariifivaidlusega AS Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahel, otsustas Tallinna Halduskohus 05. juunil 2015 jätta ettevõtte poolt esitatud kaebuse rahuldamata. Tallinna Halduskohus ei ole tänaseni avaldanud kohtuotsuse põhjendusi. AS Tallinna Vesi rõhutab, et tegemist ei ole lõpliku otsusega ning kinnitab, et kaebab otsuse edasi. Tariifivaidluses lõpliku lahenduse leidmiseni kehtib esialgne õiguskaitse, millega on Ettevõtte tariifid külmutatud 2010. aasta tasemele.