AS Tallinna Vesi müügitulu kasvas aastaga 5%

 

2015. aasta finantstulemused olid võrreldes eelneva aastaga head. Kuna ettevõtte tariifid on käimasoleva kohtuvaidluse tõttu külmutatud 2010. aasta tasemele, sõltub põhitegevuse tulu, s.o vee- ja kanalisatsiooniteenuste müügist teenitud tulu, muutus täiel määral tarbimisest. 2015. aasta müügitulu oli kokku 55,9 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2014. aastaga 5%, ehk 2,69 miljoni euro võrra. Vee- ja reoveeteenuste müügist saadud tulu oli 49,30 miljonit eurot, kasvades 2014. aasta sama perioodiga võrreldes 1,4% ehk 0,70 miljonit eurot. Oluliselt kasvasid tulud ehitus- ning asfalteerimisteenuste pakkumisest, suurenedes 12 kuuga 189% ehk 1,78 miljonit eurot.

Möödunud aasta ärikasum ulatus 25,6 miljoni euroni kasvades 2014. aastaga võrreldes 3% ehk 0,8 miljoni euro võrra. Suuremat müüki ning kokkuhoidu otsestes tootmiskuludes tasakaalustavad mõningane palgakulude kasv ning tariifivaidlusega seotud jätkuvalt kõrged õigusabikulud.

Finantstulemused peegeldavad väga häid tootmistulemusi. Veekvaliteet oli 2015. aastal AS Tallinna Vesi senise ajaloo kõrgeim, ulatudes 99,86%-ni. Suurepärane tulemus saavutati ka veekadude osas. Kui juba 2014. aastal oli lekete tase väga madal, 16,14% tasemel, siis 2015. aastal oli lekete protsent 14,68.

Eile, 28. jaanuaril tunnistati AS Tallinna Vesi kolmandat aastat järjest võitjaks Nasdaq Balti börsiauhindade põhikategoorias „Parimate investorsuhetega ettevõte Balti riikides”. Lisaks tunnustati ettevõte parimaks ka järgnevates kategooriates: parimate investorsuhetega ettevõte analüütikute hinnangul, parimate e-investorsuhetega ettevõte ning turu usaldusväärseim ettevõte. AS Tallinna Vesi tegevjuht Karl Heino Brookes sõnas: „See on suurepärane saavutus ja väga suur tunnustus AS Tallinna Vesi tegevusele.”

AS-il Tallinna Vesi on jätkuvalt käimas kaks väga olulist kohtuvaidlust teenuslepingu ja tariifide osas nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. 2015. aasta neljandas kvartalis kummaski vaidluses istungeid ei toimunud. Küll aga esitas AS Tallinna Vesi 11. novembril 2015. a. apellatsiooni Tallinna Ringkonnakohtule seoses 05. juuni Tallinna Halduskohtu kohtuotsusega jätta ettevõtte poolt esitatud kaebus rahuldamata.

Rahvusvahelise arbitraažimenetluse ajakava on avalik ning huvilistele kättesaadav ettevõtte 22. juunil 2015. a. avalikustatud pressiteatest. Selle põhjal toimub viimane istung 2016. aasta novembris.

AS Tallinna Vesi on jätkuvalt avatud sisuliseks diskussiooniks Eesti ametivõimudega.