AS Tallinna Vesi alustab biogaasi tootmise metaantankide rekonstrueerimist

AS Tallinna Vesi sõlmis osaühingutega RVT Ehitus ja Mapri Ehitus hankelepingu, mille eesmärk on rekonstrueerida Paljassaare reoveepuhastusjaama biogaasi tootvad metaantankid.

Tallinna Vesi juhatuse esimehe Aleksandr Timofejevi sõnul on tegemist suurinvesteeringuga, mis võimaldab toota metaantankides rohkem biogaasi, mille tulemusena toodab Tallinna Vesi biogaasist ise vajamineva soojus- ja elektrienergia reoveepuhastamisprotsessi jaoks.

AS Tallinna Vesi viis läbi hanke Paljassaare reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimiseks, mille tulemusel sõlmiti leping RVT Ehitus OÜ ja Osaühing Mapri Ehitus. Metaantankide rekonstrueerimistööde maksumuseks on vastavalt hankelepingule 3 843 794,38 eurot, millele lisandub käibemaks.

Lepingu järgi peavad Paljassaare reoveepuhastusjaama metaantankide projekteerimis- ja rekonstrueerimistööd olema nõuetekohaselt ja lõplikult teostatud 34 kuu jooksul lepingu sõlmimisest. Lepingupartneri ülesanneteks saavad tööde käigus olemasoleva eelprojekti arendamine tööprojektiks, tankide betooniparandustööde teostamine, uuendamist vajava seadmestiku tellimine ja paigaldamine, uue tugevvoolu ja nõrkvoolupaigaldise paigaldus, automaatika uuendus, paralleeltöö võimekuse loomine, vahutamisvastase kemikaali sprinklersüsteemi paigaldamine ja töös oleva kääriti opereerimine tööperioodil.

Timofejevi sõnul alustas Tallinna Vesi kaks aastat tagasi CO2 jalajälje kaardistamist ja ettevõte on võtnud eesmärgiks oma tegevuse keskkonnamõju vähendamise. Jalajälje vähendamiseks võeti Tallinna Vee hoonetes ja tootmisprotsessis kasutusele 100 protsenti taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia. Ettevõte investeerib pidevalt keskkonna jalajälge vähendavatesse tehnoloogiatesse.

 

Lisainfo:

Marta-Magdaleen Kuningas
Kommunikatsioonispetsialist
AS Tallinna Vesi
+372 5697 8695
marta.kuningas@tvesi.ee