AS Tallinna Vesi 2012. aasta 9 kuu tootmistulemused

 

AS-i Tallinna Vesi 2012. aasta 9 kuu tootmistulemused kinnitavad, et saavutatud on aegade parimad tulemused nii reoveepuhastuses, võrkude toimivuses kui lekete osakaalus. Lisaks püsivalt kõrgele joogivee kvaliteedile on Ettevõte jätkuvalt pühendunud kogukonna keskkonnateadlikkuse tõstmisega seotud tegevustele.

Lisaks seadusest tulenevate keskkonna- ning kvaliteedinõuete täitmisele peab Ettevõte oluliseks pühendumist puhtamasse looduskeskkonda, veeressursi jätkusuutlikkuse kasutamisse kui ka keskkonnateadliku mõtteviisi juurutamisse. Meie tegevuse tulemusel on merre juhitava lämmastiku kogus vähenenud 40% võrra, mis tähendab, et olulisima reostusaine kogus puhastatud reovees vähenenud 179 tonni võrra. See on läbi aegade väikseim Läänemerre juhitud lämmastikukogus tegutsemisaja jooksul.

Eesmärgistatud tegevuse tulemusel on aegade madalaim ka lekete tase. See tähendab, et kui 2001. aastal ulatus lekete tase üle 32%, siis septembri lõpu seisuga oli üheksa kuu lekete tase vaid 16,03%. Seega hoitakse igapäevaselt kokku üle 13 tuhande kuupmeetri puhastatud joogivett. Sama kogus vett on võrdne Tartu linna ööpäevase veetarbimisega.

Joogivee kvaliteet on jätkuvalt kõrge. 2012. aasta üheksa kuu jooksul tarbijate kraanidest võetud veeproovidest 99,59% vastasid kõigile nõuetele. AS Tallinna Vesi järgib Terviseameti poolt kinnitatud joogiveekvaliteedi kontrollkava, mis määratleb täpselt proovivõtukohad, -sagedused ning analüüsitavad parameetrid.

Tutvu 2012. aasta 9 kuu tootmistulemustega lähemalt.