AS-i Tallinna Vesi müügitulu vähenes 2,3% võrra

 

2013. aasta kolme kuuga vähenes Ettevõtte müügitulu 2,3% võrra 12,7 miljoni euroni. Peamiseks languse põhjuseks on sademevee tulude vähenemine. Samuti on mõnevõrra kahanenud ka müügimahud eraklientidele. 2013. aasta esimese kvartali brutokasum vähenes 8,1% võrra.

Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga, vähenes Ettevõtte ärikasum põhitegevusest 2013. aasta esimesel kolmel kuul 10,4% võrra 6,2 miljoni euroni. Sama perioodi jooksul vähenes 11,4% võrra ka Ettevõtte ärikasum kokku. Osaliselt mõjutas ärikasumi vähenemist võrkude laiendamise programmi lõppemine 2012. aastal, millest tulenevalt 2013. aasta esimeses kvartalis puudusid sihtfinantseerimisest saadavad tulud.

Juhatuse esimehe Ian Plenderleithi sõnul jätkab Ettevõtte keskendumist tootmistulemuste ning klienditeeninduse parandamisele. „Tootmis- ning kvaliteedinäitajad on stabiilselt väga kõrgel tasemel, hoolimata asjaolust, et tariifid püsivad 2010. aasta tasemel,” lisas Plenderleith.

Eile, 25.aprillil tegi juhatus ettepaneku, ühe aktsionäride üldkoosoleku päevakorra punktina, maksta 2012. aasta eest dividende 87 eurosenti aktsia kohta. Võrreldes 2012. aastaga on tegemist 3,9% tõusuga, mis vastab Eesti inflatsioonitasemele. Seega on dividendi reaalmakse jäänud möödunud aastaga samale tasemele.

Mis puutub majandus- ja kvaliteediregulatsiooni, siis Ettevõte kinnitab jätkuvalt läbipaistva regulatsiooni olulisust ja valmidust astuda sisulisse dialoogi arvestades 2001. aastal sõlmitud erastamislepingu tingimusi.

Tutvu 2013.a. I kvartali majandustulemustega SIIN.