AS-i Tallinna Vesi kasum veeteenustest suurenes 5,8% võrra

2011. aasta 3. kvartalis suurenes AS-i Tallinna Vesi ärikasum põhiärist 5,8% võrra ehk 0,4 miljonit eurot võrreldes 2010. aasta sama perioodiga. Kasumi suurenemine tuleneb peamiselt müügi kasvust turismiga seotud ettevõtetele suveperioodil ja efektiivsemast keskkonnaalasest tegevusest, mis andis 0,5 miljonit eurot kokkuhoidu tegevuskuludes võrreldes eelmise aastaga.

AS-i Tallinna Vesi juhatuse esimehe Ian Plenderleithi sõnul on biofiltri ehitus oluline keskkonnaalane projekt, millest saavad kasu nii Tallinna laht kui ka ümberkaudsed rannad. „Investeering biofiltri ehitusse tagab kõikide Euroopa Liidu poolt kehtestatud nõuete täitmise nii täna kui ka tulevikus,” lisas Plenderleith.

2011. aasta 9 kuu jooksul on AS-i Tallinna Vesi investeerinud kokku 11,9 miljonit eurot.

Ettevõtte 9 kuu müügimahud kasvasid 2,5% võrra ja ärikasum põhiärist 5,6% võrra ehk 1 miljon eurot. Puhaskasum suurenes 5,3 miljoni euro võrra, mõjutatuna täielikult 4,2 miljoni euro võrra väiksemast dividendide tulumaksukulust.

„Keskmine reaalne tulukus investeeritud kapitalilt on ainult 6,2% ning see on täielikult kooskõlas nii Inglise ja Walesi kui ka Hollandi regulaatorite poolt lubatud reaalse tulukusega,” ütles Plenderleith.

AS Tallinna Vesi soovib juhtida tähelepanu, et Ettevõte on täitnud kõiki erastamislepingu tingimusi. Muuhulgas on Ettevõte oluliselt tõstnud teenuse kvaliteeti vastamaks 2001. aastal Tallinna Linnavalitsuse poolt kehtestatud kvaliteedinõuetele. “Efektiivsust ja pidevat paranemist tootmisel tõendavad 3. kvartali tootmistulemused,” lisas Plenderleith.

Ettevõtte aktsia hind langes oluliselt peale Konkurentsiameti poolset väidet, et erastamisleping ei ole seadusega kooskõlas. “Konkurentsiamet otsustas mitte ära oodata käimasoleva kohtuprotsessi lahendi seoses erastamislepingu õiguspärasusega,” kommenteeris Plenderleith Konkurentsiameti ettekirjutust alandamaks kehtivaid tariife 29% võrra.

AS Tallinna Vesi usub, et Konkurentsiameti ettekirjutus ja 2011. aasta tariifitaotluse mittekooskõlastamine ei ole majanduslikult ega juriidiliselt kuidagi põhjendatud ning sellest tulenevalt vaidlustab mõlemad kohtus.