AS-i Tallinna Vesi 2014. aasta müügitulu tõusis 0,3% võrra ent aastane puhaskasum on 10% langenud

 

Ettevõtte 2014. aasta müügitulu on võrreldes 2013. aastaga püsinud suhteliselt stabiilsena, kasvades 0,3% võrra 53,24 miljoni euroni. Kuna AS Tallinna Vesi tariifid on külmutatud 2010. aasta tasemel, sõltub vee- ja kanalisatsiooniteenuste müügist teenitud tulu muutus täiel määral tarbimisest. Hoolimata aastasest müügitulu kasvust on Ettevõtte 2014. aasta puhaskasum võrreldes 2013. aastaga 10% ehk 2 miljoni euro võrra langenud. Puhaskasumi langus on peaasjalikult olnud mõjutatud mitterahalistest muutustest SWAP-lepingute õiglases väärtuses.

Suhteliselt stabiilsena on püsinud ka 2014. aasta ärikasum, kasvades 0,3% võrra 24,83 miljoni euroni. AS-i Tallina Vesi ärikasumit mõjutavad jätkuvalt tariifivaidlustega seonduvad õigusabikulud.

Ettevõte on pühendunud nii tootmis- kui kvaliteedinäitajate pidevale parandamisele ning klientidele usaldusväärse teenuse ning teeninduse pakkumisele. Hoolimata sellest, et teenuste hinnad ei ole tõusnud, on tootmistulemused ka 2014. aastal endiselt väga head.

Ettevõte peab väga oluliseks läbipaistvust ning avatust. Selle kinnituseks on 2014. aasta Nasdaq Baltic Market Awards tulemused. „See tunnustus on laiem kui vaid suhtlus investoritega, peegeldades usaldust ja kindlust kogu meie tegevuse suhtes,” ütles finantsdirektor Riina Käi. Teist aastat järjest tunnustati AS-i Tallinna Vesi Nasdaq Balti börside parimate investorsuhetega ettevõtte maineka auhinnaga. Lisaks tõsteti Ettevõte esile kui Nasdaq Balti börside atraktiivseim ettevõte.

Viite 2014. aasta tootmistulemuste börsile avalikustatud aruandest leiab siit: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=642273&messageId=797949