ASi Tallinna Vesi 2008. aasta esialgsed majandustulemused

AS Tallinna Vesi 2008. aasta käive oli 719,9 miljonit krooni, kasvades 11% eelmise aasta võrreldava käibe baasilt. Tulud veemüügist ja reoveeteenusest kasvasid võrreldes 2007. aastaga 9,8% 658,3 miljoni kroonini.

Põhiteeninduspiirkonna müügimahud langesid 3%, mida kompenseeris müügimahtude kasv põhiteeninduspiirkonna välistele klientidele.

ASi Tallinna Vesi juhatuse esimees Ian Plendeleithi sõnul esitas 2008. aasta väljakutse kogu majandusele ning avaldas mõju ka ettevõtte tegevusele.

“Arvestades keerulist majanduskeskkonda on ettevõtte esialgsed tulemused ootuspärased. Aasta esimesel poolel tajusime tugevat kuluinflatsiooni survet. Paljud ettevõtted on oma tegevust üle vaatamas ning väheneva nõudluse tingimustes tootmist ümberkujundamas, mis avaldab mõningast negatiivset mõju ka meie müügimahtudele. Läbi aasta peegeldus meie müüginumbrites osade klientide naabervaldadesse kolimise mõju. Samas on müügitulu väljaspool teeninduspiirkonda elavate klientide osas märkimisväärselt kasvanud, mis viitab meie strateegia edukusele ettevõtte tegevuspiirkonna laiendamisel,“ selgitas ettevõtte juhatuse esimees Ian Plenderleith.

Ettevõtte puhaskasum oli 296 miljonit krooni, mis on 6,5% enam kui 2007. aastal. Samal ajal investeeris ettevõte Tallinna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamisesse 306,3 miljonit krooni.

2008. aastal vähendas ettevõte lekkeprotsendi läbi aastate madalaimale tasemele – 17,3% ning parandas pealinna joogivee kvaliteeti, viies selle vastavuse 98%-ni Euroopa Komisjoni poolt sätestatud normidest nõutud 95% asemel.

“On hea meel tõdeda, et täitsime endale seatud kvaliteedieesmärgid. Suutsime jätkuvalt parandada tallinlaste joogivee kvaliteeti ning edukalt lõpetada esimese etapi kolme-aastasest torustike rajamise programmist,” lisas Plenderleith.

Kokku rajati 2008. aastal peamiselt Nõmme, Pirita, Haabersti ning Kristiine piirkonnas 34 km kanalisatsiooni-, 14,4 km sadevee- ning 2,9 km joogiveetorustikke, luues sellega enam kui 1300 kinnistule võimaluse liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Kanaliseerimisprogramm jätkub ka 2009. aastal, mil ligi 1400 kinnistule luuakse võimalus edasiseks liitumiseks.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis pakub joogivee- ja kanalisatsiooniteenust ligikaudu 1/3 Eesti elanikest. ASi Tallinna Vesi aktsiad on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas.