Tallinna linnavalitsus kinnitas 2009. aasta vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifi

Tallinna linnavalitsus kinnitas tänasel istungil 2009. aasta 1. jaanuarist kehtima hakkava vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifi, mis tõuseb uuest aastast 12,8%.

Eraklientide poolt makstav vee- ja kanalisatsiooniteenuse uus tariif on 32,33 krooni/m3 eest. Ärikliendid tasuvad vee eest 43,28 krooni/m3. Kanalisatsiooniteenuse tariif sõltub reovee reostusainete sisaldusest.

Uue tariifiga tõuseb keskmise leibkonna vee- ja kanalisatsiooniteenuse kuuarve keskmiselt 26 krooni ehk 225 kroonini kuus, mis moodustab vähem kui 1,6% leibkonna sissetulekust.

Tariifitõusu moodustab K-koefitsient 2%, tarbijahinnaindeks 11,4% ning seadusemuudatuse mõju miinus 0,6% ulatuses. Seadusemuudatuse mõju tingis 2008. aastal vastu võetud tulumaksu seaduse muudatus, mille jõustumisel rakendatakse avansiliste maksete põhimõtet ettevõtte tulumaksu tasumisel.

Tariifitõus on kooskõlas ASi Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahel 30. septembril 2002 sõlmitud Teenuslepinguga.

ASi Tallinna Vesi juhatuse esimees Ian Plenderleith rõhutas, et tariifitõus võimaldab ettevõttel jätkata investeeringuid veekvaliteeti, keskkonnahoidu ja kliendirahulolu suurendamisse.

“Ettevõte on tänaseks saavutanud maailmataseme nii vee kui ka puhastatud reovee kvaliteedi osas, kuid üha kallinevate keskkonnatasude, teenuste ning ressursside nagu elekter, gaas ja kemikaalid valguses on meie teenuste kvaliteeditaseme hoidmine ja jätkuv parandamine meile suureks väljakutseks,“ selgitas Plenderleith.