AS Tallinna Vesi esitas avalduse tariifi muutmiseks

AS Tallinna Vesi esitas Tallinna Linnavalitsusele avalduse, milles taotletakse 13,4%-list vee- ja kanalisatsioonitariifi tõusu. Tallinna Linnavalitus annab taotlusele vastuse 30. septembriks 2008.

Hinnamuutus lepiti Tallinna Linnavalitsusega kokku 2002. aastal ja see põhineb valemil, mis arvestab jooksva aasta tarbijahinnaindeksit ning aastateks 2002 – 2010 kavandatud investeeringute mahtu. Uue tariifi moodustab investeeringute kattekordaja 2% ja tarbijahinnaindeks 11,4% ulatuses.

ASi Tallinna Vesi juhatuse liige Siiri Lahe selgitas, et hinnatõus on tingitud eelkõige paljude teenuste ja kaupade kallinemisest, mis tarbijahinnaindeksile mõju on avaldanud.

“Viimase aasta jooksul on kõik tootmisprotsessi sisendid kallinenud, tõusnud on nii kemikaalikulud kui keskkonnatasud. Samuti on märgatavalt tõusnud kütuste ja elektrienergia hinnad,“ selgitas Lahe.

Keskmine leibkond, mille suurus on 2,3 inimest kulutab veearvete tasumisele praegu umbes 198 krooni kuus. Uue tariifiga tõuseks see summa 26 krooni võrra kuus leibkonna kohta.

Sageli seostatakse ka sooja vee arveid AS Tallinna Vesi teenuste kuluga, mis tegelikkuses nii siiski ei ole. Tallinna Vesi esitab arve ainult külma vee eest ning korterelamutes elavate linnakodanike sooja vee kulu moodustub peamiselt vee soojendamis- ehk küttekuludest.

Vähekindlustatud peredele kompenseerib veehinna tõusu Tallinna linn. Selleks peab leibkonna esindaja esitama kirjaliku kompensatsioonitaotluse elukohajärgsele linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale.

Uue vee- ja kanalisatsioonitariifi kinnitab Tallinna linnavalitsus ja see hakkab kehtima 2009. aasta 1. jaanuarist.