Tallinna kanaliseerimistööd kulgevad plaanipäraselt

2008. aasta Tallinna linna vee- ja kanalisatsioonivõrkude laiendamise kavast on AS Tallinna Vesi juulikuuks vastavalt tööde graafikule täitnud enam kui kolmandiku. Septembri lõpuks loodab ettevõte täita kava ligi 90% ulatuses.

Tänavu luuakse Tallinna linnas ühiskanalisatsiooniga liitumisvõimalus 1149-le kinnistule ning ehitatakse ligi 33,2 km kanalisatsioonitorustikke. Lisaks esialgu planeeritud torustike rajamisele renoveeritakse tööde käigus planeeritust ligi 10 km enam veetorustikke.

Tänaseks on ehitustööd paljudel objektidel lõpetatud või lõpetamisel ning sajad kinnistud on saanud liitumisvõimaluse.

”Tänase seisuga on natuke rohkem kui 2 kuu jooksul maha pandud 18,5 km veetorustikku. Praeguse ehitustempo jätkumise korral planeerime sügisel juba alustada 2009. aastaks ettenähtud tööde teostamist,” lisas Raidmaa.

Kuna ehitustööd kulgevad plaanipäraselt on Tallinna Vesi asunud projekteerima ja korraldama hankeid 2009. aasta ehituskava täitmiseks.

”Siiani tõrgeteta sujunud koostöö nii ehitajate kui ka linnaga on võimaldanud meil asuda järgmiseks aastaks ettevalmistusi tegema,” selgitas AS Tallinna Vesi ehitusteenistuse juht Meelis Raidmaa.

Lisaks uute torustike rajamisele teostab AS Tallinna Vesi ka olemasolevate veevärgitorustike valikulist rekonstrueerimist. Väljavahetamisele kuuluvad torustikud, mille puhul näitab analüüs amortiseerumist.

Peamiselt uuendatakse veetorusid Nõmme piirkonnas eesmärgiga parandada survet ning tagada tarbijatele häireteta veevarustus. joogivee kvaliteedi kindlustamine ning veekadude vähendamine.

Kokku rekonstrueerib AS Tallinna Vesi praeguste kavade kohaselt 2008. aastal seoses võrkude laienduskavaga 16,1 km veetorustikke.

AS Tallinna Vesi ja Tallinna linn allkirjastasid 2007. aastal linna vee- ja kanalisatsioonivõrkude laiendamise kava.

Lisainfo:
Reigo Marosov
Kommunikatsioonijuht
AS Tallinna Vesi
Tel. +372 6262 209