6. septembri koostööõppusel “Plärts II” harjutati läbi lennuõnnetuse lahendamist Ülemiste järvel

Kolmapäeval, 6. septembril toimus Ülemiste järvel ja selle lähiümbruses koostööõppus, mille raames said eri ametkonnad ning ettevõtted harjutada tegutsemist kannatanutega lennuõnnetuse korral. Õppusel osalesid lisaks Tallinna lennujaamale veel Päästeameti Põhja päästekeskus, Häirekeskus, Politsei- ja Piirivalveamet, Tallinna Kiirabi, AS Tallinna Vesi ning Lennuliiklusteeninduse AS.

Lennujaama päästeteenistuse juht ning õppuse peakorraldaja Silver Luik rääkis, et kolme tunni jooksul mängiti läbi nii sündmusele reageerimine, otsingu- ja päästetööd kui ka reostuse piiramine ning üldine kriisijuhtimine. „Lennujaama jaoks on oluline pidev harjutamine ja valmisoleku tagamine, et reageerida kiirelt võimalikele lennuintsidentidele ja -õnnetustele. Just seetõttu peame oluliseks erinevate harjutuste ja koolituste korraldamist, kus osalevad ka meie head koostööpartnerid,“ rääkis Luik ning lisas, et eilne õppus oli taaskord kinnituseks, et reaalse sündmuse korral on tagatud kiire ja professionaalne abi ning selge eesmärk päästa elusid.

„Tallinna Vee jaoks on tegemist väga olulise õppusega, vaatamata sellele, et meil on ka reaalne kogemus sarnasest kriisist aastast 2010 juba olemas. Seekord saame kriisi läbimängida veelgi rohkemate osapooltega, mis tõstab koostöö efektiivsust ja on kriiside puhul üks olulisemaid edu komponente. Kuna oleme elutähtsa teenuse osutajad, peame hoidma enda kriisideks valmisolekut kõrgel tasemel ja suuremahulised õppused annavad meile olulise indikatsiooni tegelikuks valmisolekuks“ rääkis AS Tallinna Vesi valgala peakoordinaator Aare Niiberg.

„Suurõppus Plärts II sujus päästjate vaatest nagu valatult ja seatud eesmärgid said täidetud. Sellised õppused on äärmiselt vajalikud, et harjutada ametkondade vahelist suhtlust kriisi ning suursündmuse ajal ja anda võimalikult palju mitmekülgset praktikat meie päästemeeskondadele. Nemad said kogemuse võrra rikkamaks, mis aitab reaalses olukorras minimeerida kahju inimestele, varale ja keskkonnale. Nagu öeldakse – raske õppustel, kerge lahingus,“ sõnab Põhja päästekeskuse päästetööbüroo peaspetsialist Mariann Mäeots.

„Politsei- ja piirivalveametile oli õppus põnev ja eriline. Eeskätt seetõttu, et seni oleme sarnaseid õppusi teinud peaasjalikult merel, kuid seekord saime koos partneritega lahendada keerulist olukorda siseveekogul. Õppuse vältel saime kõik olulise läbi harjutatud ja kindlasti panime kõrva taha ka mitmeid tähelepanekuid, mida ja kuidas saaks tulevikus veelgi paremini teha. Koostöö partneritega sujus hästi ning kindlasti oli õppus kasulik selleks, et tulevikus olla säärasteks keerulisteks sündmusteks paremini valmis ja neid oskuslikumalt lahendada,“ ütles Tallinna piiripunkti juht Raavo Järva.

„Õppus andis Lennuliiklusteenindusele hea võimaluse testida, kui hästi oleme suutnud sellistele olukordadele reageerimist oma kriisijuhtimise plaanides läbi mõelda ning kuidas saaksid erinevad osapooled üksteist maksimaalselt toetada. Kindlasti on antud õppuselt mitmeid kasulikke järeldusi kaasa võtta, mis aitavad meie valmisolekut sellisteks kriisiolukordadeks tõsta,“ ütles Lennuliiklusteeninduse ohutuse- ja kvaliteediosakonna juht Kristjan Telve.

Häirekeskus on abiandmise ahela esimene lüli, kes võtab vastu 112 kõne ja saadab abi välja. „Häirekeskuse roll õppusel on harjutada hädaabikõne vastu võtmist ja ohuhinnangu andmist ning kiirabi ja pääste jõudude välja saatmist. Meie töös on koostöö ja infoliikumine partnerasutustega võtmetähtsusega, et õige abi jõuaks abivajajani võimalikult kiiresti. Operatiivressursside logistika sedavõrd mahuka sündmuse korral on keerukas ja õppus annab meile võimaluse seda kõike läbi harjutada,“ sõnas Häirekeskuse Põhja keskuse juht Anne-Liis Taalmann.

Õppuse galerii on leitav siit. Fotode autor on Aron Urb.