2020.aastat iseloomustas rekordmadal lekete määr ja võrgu töökindluse kasv

2020. aastal uuendas Tallinna Vesi 4,7 kilomeetrit veevõrku ja 3,8 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke. Rekordmadal tase saavutati lekete osakaalus, mis kahanes 12,42 protsendini võrku antavast veekogusest

Vaatamata koroonaviiruse levikust tingitud muudatustele õnnetus kõrgel tasemel hoida nii joogi- kui ka heitvee kvaliteeti ja kasvatada võrgu töökindlust.

Kui aasta varem vastas tarbija kraanist võetud kvaliteediproovidest nõuetele 99,04 %, siis 2020. aastal jõudis see kvaliteedinäitaja 99,71 % tasemele. „See tähendab, et täiendavad veevõrgu arendus- ja hooldustööd, mida hakkasime tegema pärast veeproovide senisest tundlikuma analüüsimeetodi kasutuselevõttu, on andnud häid tulemusi,“ selgitas ettevõtte juhatuse esimees Karl Heino Brookes.

Aasta-aastalt on üha vähesemaks jäänud veekaod, saavutades 2020.aastal uue rekordmadala tulemuse – 12,42 protsenti. „See on väga madal tase ka Euroopa teiste vee-ettevõtete näitajatega võrreldes ja peame seda ettevõtte tõeliseks edulooks. Kaasaegse tehnoloogia abil suudavad meie eksperdid veekao asukoha üha täpsemini määrata ja see kiirendab lekete kõrvaldamist. Samuti teeme investeeringuid ja hooldustöid lekete ennetamiseks,“ selgitas Karl Heino Brookes. Ta lisas, et kui ettevõtte erastamise eel 2000.aastal oli lekete osakaal üle 35 %, näitab sealtmaalt toimunud järjepidev paranemine, et Tallinna Vesi investeerib veevõrgus õigetesse kohtadesse.

Mullusega võrreldes vähenes 2020.aastal märgatavalt nii kanalisatsioonivõrgu ummistuste kui ka purunemiste arv, mis olid aasta varasemast vastavalt 13 % ja 22 % väiksemad. Edukaid tulemusi soodustas ka soe talveperiood, mis võimaldas teha rohkem võrgu hooldustöid.

2020. aastal uuendas Tallinna Vesi 4,7 kilomeetrit veetorustikke ja 3,8 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke. Viimase viie aasta jooksul ehk perioodil 2016-2020 on ettevõte kokku renoveerinud ligikaudu 27 kilomeetrit vee- ja 26 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke.

Töökindlama veeteenuse tagamiseks toimus lõppenud aastal suurim töö Lasnamäel Punase tänava piirkonnas, kus uuendatud torustik kasvatas veevarustuskindlust enam kui 100 000 elanikule Tallinnas ja Maardus. Järvevana teel renoveeriti osa torustikku, mis tõi töökindlama veevarustuse Mustamäe ja Õismäe elanikele ja ettevõtetele. Lisaks uuendati pumplad seadmete ja kaugmõõtmissüsteemidega Pirita-Kosel Jäärakus ning Põhja-Tallinnas Kolde puiesteel.

Kanalisatsioonivõrgus alustas ettevõte kümnendi ühe suurprojektina Paljassaare reoveepuhastusjaama mehaanilise puhastuse osa uuendamist. Mahukas ehitusprojekt jätkub ka 2021. aastal. Renoveeriti ka Kadaka puiestee suur kollektor, mille kaudu jõuab Paljassaare reoveepuhastusjaama Saku, Saue, Laagri ja umbes poole Nõmme linnaosa kinnistute reovesi.