2012. aasta I poolaasta

AS Tallinna Vesi 2012. aasta esimese poolaasta tootmistulemused on aegade parimal tasemel, ületades möödunud aastaga võrreldes oluliselt ootusi. Tootmis- ja kvaliteedinäitajad näitavad kindlat ning jätkuvat paranemist. Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga on paranenud nii vee- kui
reoveepuhastuse, teenuse toimivuse kui kliendisuhtlusega seotud tulemused. Ettevõte jätkab järjepidevat tööd nii tulemuste hoidmisel ning parandamisel kõigi näitajate osas kui klienditeeninduse jätkuval parandamisel. Samuti on Ettevõte jätkuvalt pühendunud kogukonna keskkonnateadlikkuse tõstmisega seotud tegevustele.

Tutvu 2012. aasta I poolaasta tulemustega