2012. aasta I kvartal

AS Tallinna Vesi 2012. aasta esimese kvartali tootmis- ja kvaliteedinäitajad on läbi aegade parimal tasemel ning näitavad jätkuvat paranemist. Võrreldes möödunud aasta esimese kvartali tulemustega, on märkimisväärselt paranenud Läänemere reostuskoormus ning reoveepuhastuse, teenuste kvaliteedi ning kliendisuhtluse näitajad. Ettevõte jätkab järjepidevat tööd tulemuste hoidmisel ning parandamisel kõigi näitajate osas. Samuti keskendub Ettevõte üha enam kogukonna keskkonnateadlikkuse tõstmisega seotud tegevustele.

Tutvu 2012. aasta I kvartali tulemustega