2012. aasta veelekete tase ajaloo madalaim

AS-i Tallinna Vesi 2012. aasta tootmistulemuste kohaselt on veelekete tase pealinnas kõigi aegade madalaim langedes 15,8 protsendini. Kümmekond aastat tagasi oli lekete tase üle 32%, mis tähendab, et igapäevaselt hoitakse kokku umbes 85 000 vannitäit vett! See on üle 13 tuhande kuupmeetri puhastatud joogivett päevas.

Tootmis- ja kvaliteedinäitajad püsisid nii vee- kui reoveepuhastuses 2012. aastal väga head. Aasta jooksul tarbija kraanidest võetud 2921-st veeproovist vastas nõuetele 2908, mis tõestas taas, et pealinna joogivett võib julgelt juua, selle kvaliteet vastab rahvusvahelistele standarditele ja on võrdväärne Lääne-Euroopaga.

Mõistame, et inimestele on oluline ööpäevaringselt toimiv vee- ja kanalisatsiooniteenus ning seetõttu panustasime möödunud aastal tarnekindluse tõustmisesse. Näiteks on võrreldes 2011. aastaga on klientide probleemid veesurvega vähenenud 70% võrra, mis näitab, et Ettevõte on suutnud tagada õige survega joogivee teenuse. Lühenenud on veekatkestuste ajaline kestvus. Ettevõtte kinnitusel oli võrreldes 2011. aastaga vähem ka probleeme nii ummistunud torustike kui reovee ärajuhtimise teenuse toimivusega. Kanalisatsioonitorustike purunemiste arv on 19% võrra vähenenud.

Mõistame, et kui ettevõttel tekib probleeme teenuse osutamisega, siis tuleb sellest koheselt ka kliente teavitada. Selleke, et vähendada teenuse katkestuse korral tekkivaid ebameeldivusi, eelteavitati avariiliste veesulgemiste korral 90% klientidest ning alates 2012. aastast tehakse seda ka tavatööaja välisel ajal. Ettevõtte keskendumine klienditeenindusele ning püsivalt väga heal tasemel tootmis- ja kvaliteedinäitajad vähendasid 2012. aastal oluliselt klientide kirjalike kaebuste arvu kõikide teenuste lõikes.

Lisaks headele tootmistulemustele, pööras ettevõte tähelepanu ka keskkonna-alasele tegevusele. Suurima tunnustusena esitas Euroopa Komisjon AS-i Tallinna Vesi 2012. aastal ainukese Baltikumi ettevõttena EMAS 2012 auhinna nominandiks. Ettevõtte tegevusi tunnustasid ka Keskkonnaamet ja Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum.

Keskkonnaalase mõtteviisi linlasteni viimiseks tutvustati traditsiooniliste avatud uste raames puhastusjaamade tööprotsesse. Möödunud aastal viis Ettevõte läbi teavituskampaania “kraanivesi=joogivesi”, mis julgustas inimesi kraanivett jooma. Kampaaniasse kaasati ka pealinna söögikohti, kes pakuvad oma klientidele joogiks kraanivett. Samuti jätkus koostöö haridusasutustega, selgitamaks lastele puhta joogivee säästmise vajalikkust ja võimalusi.

Tutvu 2012. aasta tootmistulemustega