2012. aasta koondtulemused

 

Peamised tootmis- ning kvaliteedinäitajad jätkasid 2012. aastal stabiilset paranemist. Ettevõte jätkas tööd võrkude tarnekindluse suurendamisel ning klienditeeninduse parandamisel. Lisaks väga headele tulemustele joogivee- ning reoveepuhastuses on Ettevõte järjekindlalt pööranud tähelepanu ka keskkonna-alasele tegevusele ning elanike keskkonnaalase teadlikuse tõstmisele. Möödunud aastal tunnustasid Ettevõtte tegevusi nii Keskkonnaamet, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum kui Euroopa Komisjon.

Tutvu 2012. aasta koondtulemustega.