2011. aasta koondtulemused

AS Tallinna Vesi 2011. aasta tootmis- ja kvaliteedinäitajad on läbi aegade parimal tasemel ning näitavad jätkuvat paranemist. Lisaks silmapaistvatele tulemustele nii joogi- kui reoveepuhastuses, saavutas Ettevõtte vastavuse ka kõigi püstitatud keskkonnaeesmärkide ning klienditeeninduse standardite osas. Panuse puhtamasse keskkonda on andnud nii reoveepuhastuse lisaetapina käiku lastud biofilter kui jätkuvad pingutused võrkude tarnekindluse suurendamisel.

Tutvu 2011. aasta koondtulemustega.