Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, Tallinn) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub teisipäeval, 14. detsembril...

18. november 2010 Loe edasi

AS Tallinna Vesi esitas Konkurentsiametile tariifitaotluse aastateks 2011-2015

AS Tallinna Vesi esitas Konkurentsiametile tariifitaotluse aastateks 2011-2015 kooskõlas „Monopolide ohjeldamise seadusega“, mis jõustus 1. novembrist. Ettevõte loodab, et uus...

10. november 2010 Loe edasi

United Utilities säilitab oma osaluse AS-is Tallinna Vesi

2010. aasta 14. juunil teatas United Utilities kokkuleppest müüa oma peamised osalused Briti veeregulaatori Ofwati poolt mittereguleeritud vee-ettevõtjates Ühendkuningriikides ja...

10. november 2010 Loe edasi

Veeteenuste häired Lasnamäel

Seoses avariiga Lasnamäe pumplas esineb veeteenuste häireid kogu Lasnamäe linnaosas. AS Tallinna Vesi avariibrigaadid tegelevad avarii likvideerimisega ning normaalne veevarustus loodetakse...

7. november 2010 Loe edasi