2010. aasta koondtulemused

Vee kvaliteet oli Tallinnas 2010. aastal kõrgeimal tasemel, samas mõjutasid olulisel määral AS Tallinna Vesi üldist tegevust terve möödunud aasta vältel esinenud äärmuslikud ilmastikuolud. Üldised tulemused paranesid kõikide tegevuste lõikes, mõne üksiku erandiga reoveepuhastuses, lekete taseme ning kanalisatsiooniummistuste osas.

Tutvu 2010. aasta koondtulemuste aruandega.