2009. aasta

AS Tallinna Vesi tootmistulemused olid 2009. aastal väga head ning ettevõte on pidevalt ületanud toote ning teenuse kvaliteedile 2001. aastal kehtestatud standardeid. Ettevõte saavutas kõigi aegade parima veekvaliteedi vastavuse taseme ning parandas tulemusi kõigi võtmenäitajate ulatuses.

Tutvu 2009. aasta tootmistulemuste aruandega.