Valingvihma tõttu esineb Tallinna tänavatel üleujutusi

Täna öösel ning hommikul tabas Tallinnat valingvihm, millega langes EMHI andmetel maapinnale ligi 30 millimeetrit sademeid, ületades sellega Tallinna ühisvoolse kanalisatsioonisüsteemi ärajuhtimise suutlikkust. Kõik AS Tallinna Vesi pumplad töötavad täisvõimsusel, kuid erakordsete ilmastikuolude tõttu ei ole võimalik vihmavett tänavatelt piisavalt kiiresti ära juhtida.

AS Tallinna Vesi on koostöös Tallinna linna ning teiste kommunaalettevõtetega saatnud Tallinna tänavatele 7 brigaadi, kes jälgivad olukorda ning vajadusel ja võimalusel avavad kanalisatsiooniluuke, et kiirendada vee äravoolu.

Samas esineb endiselt oht, et üleujutatud kohtades on kaevuluugid paigast nihkunud, mistõttu on seal liiklemine nii jalgsi kui autoga ohtlik. AS Tallinna Vesi palub Tallinna elanikel võimalusel vältida üleujutatud piirkondadest läbi sõitmist. Ettevõtte palvel sulges politsei liikluse Tuukri, Jõe ning Ahtri tänaval, kus veetase oli kõige kõrgem. AS Tallinna Vesi soovib tunnustada politsei operatiivset tegutsemist, kes aitas tagada liiklusohutust üleujutatud tänavatel ning teavitas autojuhte aegsasti ohtlikest piirkondadest.  

Tuukri ning Ahtri tänavad asuvad Härjapea pumpla tegutsemispiirkonnas ning on ajalooliselt olnud üks Tallinna madalamaid kohti, olles tasa merepinnaga. Peale 2004. aasta üleujutust suurendati Härjapea sadeveepumplas pumpade arvu ning seeläbi kasvas pumpla läbilaskevõime 3600 kuupmeetri võrra 8400 kuupmeetrini tunnis.

Tallinna kesklinnas toimib ühisvoolne kanalisatsioon ning pikemas perspektiivis aitaks sarnaste üleujutuste kordumise võimalust vähendada lahkvoolse kanalisatsioonisüsteemi täiendamine mujal Tallinnas, kus sademevesi ning reovesi voolaksid teineteisest eraldiseisvalt. Sellise süsteemi puhul väheneks Tallinna kesklinna läbiv reo- ning sademevee hulk ning koormus pumplatele väheneks märkimisväärselt. AS Tallinna Vesi rajab igal aastal üle kümne kilomeetri lahkvoolulist kanalisatsiooni, kuid süsteemi laialdasem arendamine sõltub Tallinna linna arengukavast.