AS Tallinna Vesi müügitulu kasvas esimeses kvartalis 1,4 protsenti

AS Tallinna Vesi müügitulu kasvas tänavu esimeses kvartalis 12,4 miljoni euroni, suurenedes 1,4 protsenti võrrelduna möödunud aasta sama perioodiga. Ettevõtte ärikasum vee- ja kanalisatsiooniteenuste müügist suurenes 1,7 protsenti 6,6 miljoni euroni. Esimeses kvartalis vähenesid AS Tallinna Vesi netofinantskulud seoses finantsinstrumentide õiglase väärtuse hinnangu muutumisega, suurendades Ettevõtte maksustamiseelset kasumit 8 miljoni euroni.
AS Tallinna Vesi juhatuse esimees Ian Plenderleithi sõnul on Ettevõte sõlminud intressiswapi lepingud aastani 2015 vähendamaks Ettevõtte sõltuvust intressimäärade muutumisest tulenevatest riskidest. „Esimese kvartali majandustulemus on ennekõike mõjutatud Ettevõtte poolt möödunud aastal valitud finantseerimisstrateegiast, mille tulemusel Euribori ja selle tulevikuprognooside tõus on kasvatanud Ettevõtte mitterahalist kasumit,“ selgitas Plenderleith, lisades et täiendav faktor heade tulemuste juures oli võlgade kogumise paranemine.
Ettevõtte tootmistulemused olid väga head kõikides segmentides. Veekvaliteet on aegade parimal tasemel – 100% kõikidest võetud veeproovidest vastasid nõuetele, ületades seega teenuslepingus nõutud 95%-list vastavust. Veelekete tase on vähenenud 20,3 protsendini. Ennetav suhtlemine klientidega aitab tarbijatel saada neile olulist teavet kiiremini ja lihtsamini, seega vähendades ebameeldivate üllatuste võimalust. Uudse sammuna teavitati 97,5 protsendi avariitööde korral kliente toimunud veekatkestustest ennetavalt, andes tarbijatele teada millal ning mis ajaks töid teostatakse.
AS Tallinna Vesi taotlus tõsta tariife kooskõlas Teenuslepinguga on endiselt Konkurentsiameti menetluses ja Ettevõte ei oska ennustada menetluse lõppkuupäeva. Ettevõte on veendunud, et mullu augustis Riigikogus vastu võetud „Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus“ ning selle seaduse täitmiseks Konkurentsiameti poolt välja antud metoodika rikuvad nende rakendamisel ühepoolselt  2001. aastal sõlmitud erastamislepingut. Euroopa Komisjon esitas Eesti ametivõimudele teabepäringu Ettevõtte kaebuse põhjal. Komisjonile vastamise tähtaeg on mai alguses.