AS Tallinna Vesi tootmistulemused I kvartalis 2011

 
AS Tallinna Vesi tootmistulemused 2011. aasta esimeses kvartalis ületasid  märkimisväärselt möödunud aasta sama perioodi tulemusi, kuigi ka sel aastal esitasid ilmaolud ettevõtte spetsialistidele tõsiseid väljakutseid. 2010. aastal tehtud struktuurimuudatuste mõjul on oluliselt paranenud klienditeenindusega seotud tulemused.
 
Tootmistulemus
2010 I kv
2011 I kv
 
Vesi
 
 
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele %
100
100
Avariiliste etteteatamata veekatkestuste koguarv
166
26
Keskmine avariilise veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides
4,35
3,59
Kliendikaebuste arv veesurve asjus
7
4
Veekadu jaotusvõrgus %
23,48
20,28
Reovesi
 
 
Kanalisatsioonitorustiku ummistuste arv
397
323
Kanalisatsioonitorustiku purunemiste arv
30
27
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele %
100
100
Taaskasutatud jääkmuda osakaal
100
100
 
Kraanivee kvaliteet vastab 100% nõuetele
 
2011. aasta esimese kvartali jooksul on Ettevõte aktiivselt tegelenud tarbijate usalduse võitmisega kraanivee tarbimiseks. Joogivee kvaliteet on läbi aegade parim, mida tõestab ka 100 protsendi tarbija kraanist võetud proovide vastavus kõikidele nõuetele.
AS Tallinna Vesi käivitas kvartali jooksul tarbijate teadlikkuse suurendamiseks kampaania kraanivee tellimiseks restoranides ning samuti algas kampaania kraanivee tarbimise populariseerimiseks kümnevõistleja Mikk Pahapilli toetusel.
 
Võrkude toimimine on parem kui mullu
 
Kliendi veevarustuse katkestuse keskmine tegelik pikkus on kahanenud poole tunni võrra vähem kui nelja tunnini. Kanalisatsioonitorustike ummistuste ja uputuste arv on vähenenud 18,6 protsenti mullusega võrreldes, aidates suurel määral kaasa lähikeskkonna paremale kaitsmisele.
 
Vaatamata aasta alguses esinenud keerulistele ilmastikuoludele on lekete tase vähenenud möödunud aastaga võrreldes – kaduma läheb vaid 20,28 protsenti veevõrku suunatud veest, täiendavate ennetavate tegevustega on tõenäoline saavutada aasta lõpuks soovitud eesmärk 19%.
 
Kanalisatsioonitorustike ennetav survepesu ning pumplate korrashoid tagavad selle, et lume sulamisest tingitud suurvesi ei mõjuta tallinlaste igapäevaelu negatiivselt.
Reoveepuhastus vastab kõrgeimatele standarditele
 
AS Tallinna Vesi reoveepuhastusjaam Paljassaares puhastas Tallinnast kogutud reovett vastavalt kõikidele nõudmistele, sealhulgas nii lepingust kui ka seadusest tulenevatele nõuetele. Suurenevad lämmastikukogused vajavad täiendavad puhastusetappi ning seetõttu ongi käimas uue biofiltri ehitus Paljassaares, mis valmib ning käivitub Augusti. Biofilter on üks osa 12,8 miljoni Euro suurusest investeeringust Tallinna lahe edaspidiseks kaitseks.
 
Ennetav suhtlus klientidega aitab vältida ebameeldivaid üllatusi
 
AS Tallinna Vesi vaatas 2010. aastal kriitiliselt üle mitmed tööprotsessid ning tegi vajalikud muudatused valdkondades, mis vajasid kohest tähelepanu vastavalt klientide rahulolu-uuringu tagasisidele. Nende muudatuste rakendamine on oluliselt muutnud viisi, kuidas Ettevõte suhtleb klientidega, sest ennetav suhtlus annab klientidele võimaluse saada infot lihtsamini ning kiiremini, seeläbi vähendades ebameeldivate üllatuste võimalust.
 
Ühtekokku teavitati kliente ennetavalt 97,54 protsendi tööpäeval juhtunud avariikatkestuste korral, mille käigus anti klientidele täpne info teostatava töö ning täitmise tähtaja kohta. See võimaldab kliente paremini teavitada enne töödega alustamist, andes neile võimaluse teha vajalikke muudatusi ajutise veekatkestuse või muu ebamugavusega paremini toimetulekuks.