AS Tallinna Vesi müügitulu kasvas üheksa kuuga 582,3 miljoni kroonini

Käesoleva aasta esimese üheksa kuuga kasvas AS Tallinna Vesi müügitulu möödunud
aastaga võrreldes 2,1 protsenti 582,3 miljoni kroonini. Ettevõtte ärikasum vee
ja kanalisatsiooniga seotud tegevustest vähenes möödunud aasta esimese 9 kuuga
võrreldes 6,8 protsenti 292 miljoni kroonini.
AS Tallinna Vesi juhatuse esimehe Ian Plenderleithi sõnul suurenesid
eraklientide müügimahud 0,8 protsenti võrreldes 2009. aasta kolmanda kvartaliga.
„Meie arvates selgitab seda majandusliku olukorra järkjärguline paranemine
eelnenud aasta jooksul,“ ütles Plenderleith. Müük juriidilistele klientidele
teeninduspiirkonnas suurenes 2,4 protsenti võrreldes 2009. aasta kolmanda
kvartaliga, peamiselt tänu vaba aja ning turismi sektori elavnemisele.
Suurenenud müügimahtude toel kasvanud müügitulu vähendasid kõrgemad reostustasud
ning elektrituru vabanemise tõttu tõusnud elektrihinnad.
Ettevõtte ärikasum põhi- ja kõrvaltegevustest oli kolmandas kvartalis kokku
101,5 miljonit krooni, vähenedes möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 8,3
miljoni krooni võrra. Aastate võrdluses on kolmanda kvartali tulemust mõjutanud
samad tegurid, mis ülalmainitud 9 kuu tulemusi.

Kvartali lõpu seisuga 30. septembril kuulus kontserni kaks äriühingut.
Tütarettevõte Watercom OÜ kuulub sajaprotsendiliselt Ettevõttele ning
konsolideeritakse täielikult Ettevõtte aruandlusesse. Watercom OÜ keskendub
emafirma reguleeritud ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniäri välise tegevuse
laiendamisele väljaspool põhitegevuspiirkonda üle kogu Eesti.

„Olulise sündmusena kolmandas kvartalis pälvis AS Tallinna Vesi järjekordse
välise tunnustuse Ettevõtte läbipaistvale aruandlusele, kui Balti
Ühingujuhtimise Instituut hindas AS Tallinna Vesi kui parima ühingujuhtimisega
ettevõtet Eestis,“ lisas Plenderleith.

Kooskõlas allkirjastatud Teenuslepinguga esitas Ettevõte Tallinna linnale 2011.
aasta tariifitaotluse. Kõnelused linnaga kestavad ning nagu eelnevatel aastatel
analüüsitakse taotlust tuginedes algsele äriplaanile ning Ofwat’i
regulatsioonimudelile. Vastu võetud „Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise
seaduse“ tõttu saab Tallinna linn ainult soovitada, mitte kinnitada 2011. aasta
1. jaanuarist kehtima hakkavaid tariife. Lõpliku kooskõlastuse saab anda ainult
Konkurentsiamet. „Seetõttu ei saa Ettevõte hetkel öelda, milliseks kujunevad
järgmise aasta tariifid, sest hetkel ei ole selge, kuidas kavatseb
Konkurentsiamet analüüsida tariifitaotlusi ning nendega edasi tegutseda,“ märkis
Plenderleith.