AS Tallinna Vesi 2009. aasta auditeeritud majandustulemused

 AS Tallinna Vesi auditeeritud majandustulemused on kooskõlas 29. jaanuaril 2010 avaldatud esialgsete majandustulemustega.

Auditeeritud andmetel suurenes möödunud aastal AS-i Tallinna Vesi tegevuskasum vee ning kanalisatsiooniteenuste müügist 9.8 protsenti 414.4 miljoni kroonini ning tegevuskasum muudest tegevustest suurenes 70.2 protsenti 47.5 miljoni kroonini. Ettevõte investeeris 2009. aastal 251.6 miljonit krooni.

AS Tallinna Vesi rajas 2009. aastal ligi 43 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku planeeritud 39 kilomeetri asemel, andes seega ligi 1500 perele võimaluse liituda avaliku kanalisatsioonivõrguga, sealhulgas loodi 200 kliendile liitumisvõimalus aasta enne algset tähtaega.

2009. aasta jooksul suurenesid ettevõtte müügitulud 7.3 protsenti 772.4 miljoni kroonini. Vee- ning kanalisatsiooniteenuste müük ulatus 707.4 miljoni kroonini, suurenedes eelneva aastaga võrreldes 7.5 protsenti. AS-i Tallinna Vesi puhaskasum möödunud aastal oli 339.9 miljonit krooni, suurenedes eelneva aasta 296 miljoni krooni suuruse kasumiga võrreldes 14.9 protsenti.

AS Tallinna Vesi investeeris mullu 251.6 miljonit krooni, millest 208.7 miljonit krooni investeeriti võrkude ehitusse ning arendamisesse, 17,4 miljonit krooni investeeriti Paljassaare reoveepuhastusjaama, 6,4 miljonit krooni vee kvaliteedi parandamisesse ning 19,1 miljonit krooni suunati muudeks investeeringuteks.

AS Tallinna Vesi avaldab dividendimakse ettepaneku 22. aprillil peale teema hääletust järgmisel nõukogu istungil.