Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

AS Tallinna Vesi aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus 12. novembril 2009.a kell 09.00-09.30 hotellis Radisson Blu, Tallinnas. Ettevõtte 20 miljonist häälest oli koosolekul esindatud 16 344 893 häält, ehk 81,72% häältest. Üldkoosolek oli otsustusvõimeline.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord, nõukogu ettepanekud ja vastuvõetud otsused olid järgmised:

1. Valida hr. Valdur Laid nõukogu liikmeks
Nõukogu ettepanek: Valida hr. Valdur Laid AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 12. novembrist 2009.a
OTSUS: Valida 16 341 093 ehk 99,98 % koosolekul esindatud poolthäältega hr. Valdur Laid AS Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 12. novembrist 2009.a. Vastu oli 3800 häält, erapooletuid ei olnud.

2. Valida hr. Mart Mägi nõukogu liikmeks
Nõukogu ettepanek: Valida hr. Mart Mägi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 12. novembrist 2009.a
OTSUS: Valida 16 341 065 ehk 99,98% koosolekul esindatud poolthäältega hr. Mart Mägi AS Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 12. novembrist 2009.a. Vastu oli 3800 häält, erapooletuid oli 28 häält.

3. Valida hr Rein Ratas nõukogu liikmeks
Nõukogu ettepanek: Valida hr Rein Ratas AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 12. novembrist 2009.a.
OTSUS: Valida 16 341 093 ehk 99,98% koosolekul esindatud poolthäältega hr Rein Ratas AS Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 12. novembrist 2009.a. Vastu oli 3800 häält, erapooletuid ei olnud.