AS Tallinna Vesi soovitused üleujutuste tagajärjel tekkinud kahju vältimiseks

– Tugevate vihmahoogude tõttu ei saa täna välistada lokaalseid üleujutusi Tallinna madalamates piirkondades

– Tundlikud alad on Tuukri-Ahtri tänava piirkonnas, Pirita teel, Merivälja teel, Tammsaare tee pikendusel ning Mustjõe oja ümbruses.

– AS Tallinna Vesi soovitab riskipiirkondades parkida autod kõrgematele aladele, mitte hoida väärtesemeid keldrites ning sulgeda kinnistute äravoolude tagasivooluklapid või sulgemissiibrid

– AS Tallinna Vesi avariimeeskond on valmis 4 eriautoga ja kuni 60 inimesega

– Lahtistest kaevuluukidest ning üleujutustest saab teavitada Tallinna veefirma dispetšerit numbril 6262400.

Vastavalt EMHI hoiatusele võib täna esineda tugevaid vihmahoogusid ning välistatud ei ole ka lokaalsete üleujutuste võimalus Tallinna madalamates piirkondades, mistõttu soovitab AS Tallinna Vesi riskipiirkondades elavatel inimestel parkida oma autod kõrgemal asuvatesse parklatesse ning mitte hoida väärtesemeid allpool tänava tasapinda asuvates keldrites, kui kommunikatsioonid ei ole kaitstud vee tagasivoolamise eest.

Piirkonnad, kus võib esineda suurem üleujutuse oht kui mujal, on kõik mereäärsed alad ning madalamad piirkonnad. Pühapäevase üleujutuse põhjal võib eeldada üleujutuse ohtu Tuukri-Ahtri tänava piirkonnas, Pirita teel, Merivälja teel, Tammsaare tee pikendusel ning Mustjõe oja ümbruses.

AS Tallinna Vesi soovitab tundlikes piirkondades elavatel inimestel parkida täna õhtul oma sõidukid kõrgemal asuvatesse parklatesse, mitte jätta väärtesemeid allpool merepinda asuvatesse keldritesse ning sulgeda kinnistute äravoolude tagasivooluklapid või sulgemissiibrid. Ettevõte palub tungivalt linnaelanikel püsida oma kodudes vihmavalingute ajal ning vältida ilma selge vajaduseta linnas liiklemist. Üleujutatud piirkondades võivad veesurve tõttu paigalt liikuda kanalisatsioonikaevude luugid – vees hullamise tagajärjed oleksid sellisel juhul traagilised nii jalgsi liiklejaile kui ka autoga sõitjaile.

AS Tallinna Vesi võrguteenistus on valmis võimalike üleujutuste likvideerimiseks 4 eriautoga ning 4 brigaadiga, erakorraliste asjaolude puhul on võimalik suurendada valves oleva avariimeeskonna arvu kuni 60 inimeseni. Avarii- ning kanalisatsioonibrigaadide ülesandeks on suuremate lokaalsete üleujutuste likvideerimine mobiilsete pumpadega ning vajaduse korral tundlike objektide kindlustamine liivakottidega. Koostöös allhankijate ning Tallinna linna teenistustega on vee-ettevõtte spetsialistide ülesandeks ka ohtlikemates piirkondades liikluse sulgemine.

Kõiki Tallinnas asuvad pumplaid on käesoleva nädala jooksul põhjalikult kontrollitud ning kõik pumplad on töökorras, samuti teostati pumbajaamade ning torude läbipesu maksimaalse läbilaskevõime tagamiseks. Asjassepuutuvaid töötajaid on täiendavalt instrueeritud ning oluliselt paremini peab toimima infovahetus Tallinna linna erinevate teenistustega.

Lahtistest kaevuluukidest ning üleujutustest saab teavitada Tallinna veefirma dispetšerit numbril 6262400. Kuigi AS Tallinna Vesi rakendab tänaseks lisajõude kõnedele vastamiseks, ei saa ettevõte garanteerida kõikidele kõnedele vastamist, seetõttu tuleks probleemidest teada anda ka Tallinna linna abitelefonil 1345 või munitsipaalpolitseile numbril 14410.