ASi Tallinna Vesi esimese poolaasta kasum vähenes neli protsenti

2009. aasta esimese kuue kuuga vähenes AS Tallinna Vesi tulumaksu-eelne kasum neli protsenti 172,9 miljoni kroonini, ettevõtte müügitulu kasvas 3,6 protsenti 381,7 miljoni kroonini.

AS Tallinna Vesi juhatuse esimehe Ian Plenderleithi sõnul oli langus kasumis tingitud ühekordsest finantskulu maksest seoses suuremahulise torustike rajamise projekti finantseerimisega aastatel 2008 kuni 2010. „Ettevõte maksis tagasi ja refinantseeris täielikult EBRD laenu, mis tulenes vajadusest rahastada ulatuslike torustike rajamise programmiga seotud väljaminekuid kuni aastani 2011,“ täpsustas Plenderleith.

Kanalisatsioonitorustikke on tänavu kuue kuuga rajatud üle 19 kilomeetri, mis moodustab täpselt poole tänavuseks kavandatud mahust. Ettevõte investeeris kuue kuu jooksul 85,5 miljonit krooni, sealhulgas 62,2 miljonit krooni vee- ja kanalisatsioonivõrkude laiendamiseks ja arendamiseks.

Vee- ja reoveeteeenuse müügimahud langesid kõigi kliendigruppide osas, kahanedes märkimisväärselt äriklientide segmendis. „Peamiselt on müügimahtude langus äriklientide osas selgitatav üleüldiste kokkuhoiumeetmetega või tootmise vähenemisega,“ märkis Plenderleith.

Ettevõtte tulumaksu-eelne kasum oli esimesel poolaastal 172,9 miljonit krooni, mis on 2008. aastaga võrreldes neli protsenti vähem ning maksustamisjärgne kasum oli 111,8 miljonit krooni, vähenedes möödunud aasta esimese poolaastaga võrreldes ligi kahe protsendi võrra.

Tallinlaste veekvaliteet on tänavu aegade parimal tasemel, sest 99,7 protsenti tarbijate kraanist võetud proovidest vastasid nõuetele. Lekete taset on uute tehnoloogiate kasutuselevõtmise abil vähendatud 16,7 protsendini, mis mahuliselt väljendatuna tähendab igapäevaselt peaaegu Tartu linna ööpäevase veetootmise, ehk üle 12 000 kuupmeetri võrra väiksemat ööpäevast veekadu võrrelduna 2002. aastaga.

01. juulil viidi lõpule AS Maardu Vesi varade rendilevõtmine ning alustati piirkonnas veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse osutamist. Koostöölepinguga loodi Maardu elanikele eeldused ligipääsuks Euroopa Liidu nõuetele vastavale joogiveele ja heitvee puhastusesele.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis pakub joogivee- ja kanalisatsiooniteenust ligikaudu 1/3 Eesti elanikest. ASi Tallinna Vesi aktsiad on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas.