Muudatused AS Tallinna Vesi nõukogu koosseisus

Muudatused AS Tallinna Vesi nõukogu koosseisus
Teisipäeval, 16. juunil 2009 kutsus United Utilities (Tallinn) BV (edaspidi UU)
AS-i Tallinna Vesi nõukogust tagasi Kevin Starlingi ja Steven Richard Fraseri
ning nimetas uuteks nõukogu liikmeteks Leslie Anthony Belli ja Andrew James
Prescotti.

Leslie Anthony Bell töötab United Utilities Utility Solutionsi
tegevdirektorina. Ta liitus United Utilities’iga 2001. aastal ning omab
magistrikraadi ehitusgeoloogia alal. Leslie Anthony Bellil on varasem kogemus
ehitussektorist, ta on töötanud sellistes ettevõtetes nagu AMEC Civil
Engineering ning Colcrete Ltd. Leslie Anthony Bell ei oma AS-i Tallinna Vesi
aktsiaid. Aastatel 2001-2003 oli Leslie Anthony Bell AS-i Tallinna Vesi nõukogu
liige.

Andrew James Prescott töötab United Utilities Utility Solutionsi
finantsplaneerimise- ning analüüsi juhina. Ta liitus United Utilities’iga 2006.
aastal ning omab bakalaureusekraadi majanduse ning majandusajaloo alal. Andrew
James Prescottil on varasem kogemus finantsvaldkonnast, ta on töötanud
sellistes ettevõtetes nagu Rank Leisure Holidays ning Princes Limited. Andrew
James Prescott ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

AS-i Tallinna Vesi põhikirja kohaselt on UU-l kui AS Tallinna Vesi
suuraktsionäril (35,3% aktsiatest) õigus määrata kaks AS-i Tallinna Vesi
nõukogu liiget ja Tallinna linnal kui teisel suuraktsionäril (34,7%) on õigus
samuti määrata kaks nõukogu liiget. UU-l on ka õigus esitada kaks valitavat
nõukogu liikme kandidaati ning Tallinna linnal on õigus esitada üks valitav
nõukogu liikme kandidaat AS-i Tallinna Vesi aktsionäride üldkoosolekule, mis
valib lisaks ka kaks sõltumatut nõukogu liiget.

Tänase seisuga on AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeteks Robert John Gallienne,
Leslie Anthony Bell (UU), Matti Hyyrynen (EBRD), Andrew James Prescott (UU),
Rein Ratas (Tallinna linn), Elmar Sepp (Tallinna linn), Deniss Boroditš
(Tallinna Linn) Mart Mägi (sõltumatu) ja Valdur Laid (sõltumatu).